αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για επικείμενα Σχέδια Βελτίωσης

To προσεχές διάστημα αναμένεται η έκδοση νέας πρόσκλησης των Σχεδίων Βελτίωσης, εργαλείο που στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Υπενθυμίζεται πως στην τελευταία πρόσκληση, Δικαιούχοι του μέτρου ήταν Φυσικά και Νομικά πρόσωπα καθώς και Συλλογικά σχήματα του αγροτικού τομέα, ενώ το ύψος ενίσχυσης υπό προϋποθέσεις μπορεί να φτάσει τις 500.000 ευρώ …

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για επικείμενα Σχέδια Βελτίωσης Διαβάστε Περισσότερα »

dan meyers IQVFVH0ajag unsplash scaled 1

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για επικείμενα Σχέδια Βελτίωσης

To προσεχές διάστημα αναμένεται η έκδοση νέας πρόσκλησης των Σχεδίων Βελτίωσης, εργαλείο που στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Υπενθυμίζεται πως στην τελευταία πρόσκληση, Δικαιούχοι του μέτρου ήταν Φυσικά και Νομικά πρόσωπα καθώς και Συλλογικά σχήματα του αγροτικού τομέα, ενώ το ύψος ενίσχυσης υπό προϋποθέσεις μπορεί να φτάσει τις 500.000 ευρώ …

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για επικείμενα Σχέδια Βελτίωσης Διαβάστε Περισσότερα »