Επιδότηση πάγιων δαπανών.

Επιδότηση πάγιων δαπανών.

Στόχος δράσης:

Στόχος της δράσης αποτελεί η ελάφρυνση των επιχειρήσεων μέσω πιστωτικού το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την  κάλυψη  μελλοντικών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και πάγιων δαπανών που πραγματοποίησαν οι επιχειρήσεις το 2020. Η επιχείρηση θα λάβει μία πίστωση με την οποία θα έχει τη δυνατότητα να καλύψει υποχρεώσεις όπως ο φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές, κ.α. Ακόμα, η επιχείρηση θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει το ποσό της ενίσχυσης που θέλει να κατανείμει για την πληρωμή φορολογικών οφειλών και το ποσό που θέλει να χρησιμοποιήσει για την πληρωμή ασφαλιστικών οφειλών.

Δικαιούχοι:

Οι επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει σωρευτικά να :

 • ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους.
 • απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.
 • έχουν υποβάλλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τις δηλώσεις Ε3 για την περίοδο που υποχρεούνται.
 • παρουσιάζουν ζημιά προ φόρων τουλάχιστον 30% είτε σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδά τους, είτε σε σχέση με τα συνολικά έξοδά τους για το 2020.
 • παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019. Ειδική πρόβλεψη, ωστόσο, θα υπάρχει για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα, δίνοντας έμφαση στο κριτήριο της ζημιάς, και όχι σε αυτό της πτώσης τζίρου.

Τι χρηματοδοτείται:

Ως πάγιες δαπάνες θα υπολογίζονται εκείνες που η επιχείρηση κατέβαλε το 2020 για:

 • παροχές σε εργαζόμενους,
 • ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων,
 • ενέργεια,
 • ύδρευση,
 • τηλεπικοινωνίες,
 • ενοίκια,
 • λοιπά λειτουργικά έξοδα, και
 • χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα.

Πρόκειται για δαπάνες οι οποίες αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3.

Όροι και προϋποθέσεις:

 1. Από το ποσό που θα δικαιούται , θα αφαιρούνται οι ενισχύσεις που έχει λάβει από το κράτος.
 2. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων, η στήριξη δεν αφορά επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές το 2019, με την εξαίρεση, όμως, των πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων.

Ποσό επιδότησης και προϋπολογισμός:

  Όσον αφορά το ποσοστό της ενίσχυσης, θα προσδιοριστεί αφού ολοκληρωθούν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος, ο οποίος υπολογίζεται στα 500 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό της ενίσχυσης θα εξαρτηθεί από τη πτώση του τζίρου, καθώς θα είναι υψηλότερο για επιχειρήσεις που είχαν πτώση τζίρου άνω του 60%.

Τα ανώτατα όρια στο ύψος της ενίσχυσης δεν μπορούν να υπερβαίνουν:

 • το 70% επί των ζημιών προ φόρων για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 • την απώλεια τζίρου μεταξύ του 2020 και του 2019, με ειδική μέριμνα, όμως, για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που άνοιξαν πρόσφατα υποκατάστημα.
 • το 1,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το  χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει το υπουργείο Οικονομικών, μετά τη διαδικασία αιτήσεων, τα πιστωτικά να εκδοθούν έως τα τέλη Μαΐου 2021.