Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του κεφαλαίου κίνησης των Ιονίων νήσων!

Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του κεφαλαίου κίνησης των Ιονίων νήσων!

Δόθηκαν στην δημοσιότητα τα αποτελέσματα και οι πίνακες αξιολόγησης των επιχειρήσεων που υπέβαλαν αίτηση μη επιστρεπτέας επιχορήγησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την CovId-19 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων». Οι πίνακες αξιολόγησης διακρίνονται στις επιχειρήσεις που εγκρίθηκαν, σε αυτές που απορρίφθηκαν και τέλος στις επιχειρήσεις για τις οποίες δεν επαρκεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός. Στο σύνολό τους οι εγκεκριμένες αιτήσεις της δράσης ανέρχονται σε 1.084 από τις 7.156, γεγονός που δείχνει ότι η ζήτηση ήταν αυξημένη, ο ανταγωνισμός έντονος και ο προϋπολογισμός ήταν ανεπαρκής για να εξυπηρετήσει τον όγκο των αιτούντων επιχειρήσεων.