ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ·

Δράση 4.1.2. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020

Επιλέξιμη επικράτεια: Ολόκληρη η χώρα. Ποσό επιδότησης: Η επιδότηση φτάνει το 80% των δαπανών για τα φυσικά πρόσωπα…
Διαβάστε περισσότερα
  • ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ·

Πρόγραμμα Εγκατάστασης Νέων Αγροτών αποκλειστικά για τις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας

Επικείμενη προκήρυξη: Άνοιξη 2021 Επιλέξιμη επικράτεια: Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας Ποσό επιδότησης: 17.000 – 22.000…
Διαβάστε περισσότερα