Athens Business Green Toolkit: Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας.

Athens Business Green Toolkit: Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας.

Στόχος της δράσης:

Σκοπός είναι οι εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων να καταναλώνουν όσο το δυνατόν λιγότερη ενέργεια, να είναι φιλικές προς το περιβάλλον, να προσφέρουν την απαιτούμενη ασφάλεια και άνεση στους χρήστες, να ενσωματώνουν σύγχρονα στοιχεία λειτουργίας με αξιοποίηση της καινοτομίας, ώστε να εξασφαλίζουν βελτιωμένες εσωτερικές συνθήκες λειτουργίας, ενώ συγχρόνως να προάγουν την περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος συνολικά.

Ποσό επιδότησης και προϋπολογισμός:

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 2.300.000€ ενώ το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας δράσης δύναται να φτάσει το ποσό των 5.000.000€

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 5.000€ έως 30.000€. Επενδυτικά Σχέδια με Π/Υ μικρότερο των 5.000€ κρίνονται μη επιλέξιμα. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 30.000€, το υπερβάλλον ποσό θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή 100% για την υλοποίηση του σχεδίου.

Δικαιούχοι:

Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που λειτουργούν νόμιμα και ασκούν οικονομική δραστηριότητα στο ιστορικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων, όπως έχει προσδιοριστεί ως περιοχή παρέμβασης στην εγκεκριμένη ΟΧΕ ΣΒΑΑ της Αθήνας.

Όροι και προϋποθέσεις:

  • να έχουν τουλάχιστον 3 πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
  • να διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑ∆ επένδυσης σύμφωνα με την προκήρυξη, ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων
  • να κατατάσσονται με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μικρότερης ή ίσης της Δ’ βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26/11/2017.

Τι χρηματοδοτείται:

  • Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας
  • Εξοπλισμός για εξοικονόμηση ενέργειας ή/και προστασία του περιβάλλοντος
  • Πιστοποίηση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης (πρότυπο ISO 50001)
  • Δαπάνες Τεχνικών Μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης επενδυτικού σχεδίου
  • Υπηρεσίες συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, τεχνικών μελετών που απαιτούνται για την υλοποίηση της επένδυσης, μελετών για τη λήψη πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας.

Έναρξη αιτήσεων: 05/05/2021

Λήξη αιτήσεων: 06/08/2021