4η Τροποποίηση Απόφασης ένταξης Ωφελουμένων για το πρόγραμμα Ε-λιανικό

4η Τροποποίηση Απόφασης ένταξης Ωφελουμένων για το πρόγραμμα Ε-λιανικό

Δημοσιεύτηκε η 4η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Ωφελούμενων (ενταγμένες επιχειρήσεις) στη Δράση “e-λιανικό” του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης, εντάσσονται ακόμα 2.084 ωφελούμενοι, από τους οποίους 1.790 ωφελούμενοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και 294 ωφελούμενοι στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Από τις προηγούμενες τροποποιήσεις υπενθυμίζεται ότι δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα για τις εξής Περιφέρειες: Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Πελοποννήσου καθώς και τα αποτελέσματα Δυτικής Ελλάδας.