12η τροποποίηση Ένταξης έργων στη Δράση “Αναβάθμιση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων”

12η τροποποίηση Ένταξης έργων στη Δράση “Αναβάθμιση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων”

Δημοσιεύτηκε η 12η τροποποίηση της απόφασης ένταξης έργων στη Δράση “Αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές”. Η συνολική δημόσια δαπάνη όλων των ενταγμένων επιχειρηματικών σχεδίων (έργων, πράξεων)ανέρχεται σε 306.712.908,79 ευρώ.

Ο ΕΦΕΠΑΕ θα ενημερώσει με ηλεκτρονικό τρόπο (αποστολή e-mail) τους νέους Δικαιούχους της Δράσης.