12η τροποποίηση Ένταξης έργων στη Δράση “Αναβάθμιση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων”

12η τροποποίηση Ένταξης έργων στη Δράση “Αναβάθμιση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Δημοσιεύτηκε η 12η τροποποίηση της απόφασης ένταξης έργων στη Δράση “Αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές”. Η συνολική δημόσια δαπάνη όλων των ενταγμένων επιχειρηματικών σχεδίων (έργων, πράξεων)ανέρχεται σε 306.712.908,79 ευρώ.

Ο ΕΦΕΠΑΕ θα ενημερώσει με ηλεκτρονικό τρόπο (αποστολή e-mail) τους νέους Δικαιούχους της Δράσης.

EnglishGreek
info@atwa.gr