Όλες οι αλλαγές για τους Νέους Αγρότες!

Όλες οι αλλαγές για τους Νέους Αγρότες!

Κριτήρια Επιλεξιμότητας:

Η γεωργική εκμετάλλευση να έχει περιληφθεί στο σύνολό της στην ΕΑΕ2021. Το μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (η τυπική απόδοση) πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 12.000€ για την Ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη, την Εύβοια, 10.000€ για τα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων, 8.000€ για τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων. Ως προς την μελισσοκομία είναι επιλέξιμες οι εκμεταλλεύσεις που δηλώνουν στο ΟΣΔΕ του 2021 τουλάχιστον 109 κυψέλες.

Προϋποθέσεις:

    1. Την τελευταία 5ετία δεν πρέπει να έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ με τυπική απόδοση πάνω από 12.000€ για την Ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και 10.000€ για τα νησιά.
    2. Δεν έχει σύζυγο ο οποίος έχει υποβάλλει ΟΣΔΕ το 2021 ή/ και τα έτη 2019 / 2020 έχει υποβάλλει ΟΣΔΕ με τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000€ στην Ηπειρωτική χώρα, Κρήτη και Εύβοιας ή/ και είναι επαγγελματίας αγρότης βάσει του ΜΑΑΕ ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί επαγγελματίας αγρότης. Εξαιρούνται οι σύζυγοι των επαγγελματιών αγροτών σχετικά με την αλιεία.

Ποσό Ενίσχυσης:

Το ποσό ενίσχυσης μπορεί να κυμανθεί από 35.000€ έως 40.000€. Το ποσό καταβάλλεται σε δύο δόσεις, στην πρώτη λαμβάνουν το 70% της συνολικής επιχορήγησης.

Υποχρεώσεις:

Θα πρέπει κατά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου να πετύχουν τυπική απόδοση αυξημένη τουλάχιστον κατά 20%, ανάλογα με τον τόπο που βρίσκεται η γεωργική εκμετάλλευση και με την τυπική απόδοση εισόδου στο πρόγραμμα.