Όλες οι αλλαγές για τους Νέους Αγρότες!

Όλες οι αλλαγές για τους Νέους Αγρότες!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Κριτήρια Επιλεξιμότητας:

Η γεωργική εκμετάλλευση να έχει περιληφθεί στο σύνολό της στην ΕΑΕ2021. Το μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (η τυπική απόδοση) πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 12.000€ για την Ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη, την Εύβοια, 10.000€ για τα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων, 8.000€ για τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων. Ως προς την μελισσοκομία είναι επιλέξιμες οι εκμεταλλεύσεις που δηλώνουν στο ΟΣΔΕ του 2021 τουλάχιστον 109 κυψέλες.

Προϋποθέσεις:

    1. Την τελευταία 5ετία δεν πρέπει να έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ με τυπική απόδοση πάνω από 12.000€ για την Ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και 10.000€ για τα νησιά.
    2. Δεν έχει σύζυγο ο οποίος έχει υποβάλλει ΟΣΔΕ το 2021 ή/ και τα έτη 2019 / 2020 έχει υποβάλλει ΟΣΔΕ με τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000€ στην Ηπειρωτική χώρα, Κρήτη και Εύβοιας ή/ και είναι επαγγελματίας αγρότης βάσει του ΜΑΑΕ ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί επαγγελματίας αγρότης. Εξαιρούνται οι σύζυγοι των επαγγελματιών αγροτών σχετικά με την αλιεία.

Ποσό Ενίσχυσης:

Το ποσό ενίσχυσης μπορεί να κυμανθεί από 35.000€ έως 40.000€. Το ποσό καταβάλλεται σε δύο δόσεις, στην πρώτη λαμβάνουν το 70% της συνολικής επιχορήγησης.

Υποχρεώσεις:

Θα πρέπει κατά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου να πετύχουν τυπική απόδοση αυξημένη τουλάχιστον κατά 20%, ανάλογα με τον τόπο που βρίσκεται η γεωργική εκμετάλλευση και με την τυπική απόδοση εισόδου στο πρόγραμμα.

EnglishGreek
info@atwa.gr