Χορήγηση εισοδηματικής ενίσχυσης σε Ορεινές και Μειονεκτικές περιοχές

Χορήγηση εισοδηματικής ενίσχυσης σε Ορεινές και Μειονεκτικές περιοχές

Άνοιξε σήμερα 1/9/2021 η ψηφιακή πλατφόρμα – συνεργασία ΟΠΕΚΑ, ΗΔΙΚΑ που στοχεύει στην χορήγηση εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες (τουλάχιστον 2 ατόμων) που διαμένουν συνεχώς σε Ορεινές και Μειονεκτικές περιοχές για διάστημα τουλάχιστον 2 ετών.

Η ψηφιακή πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για τους δικαιούχους μέχρι 30/10/2021 για τις αιτήσεις του έτους 2021. Οι πολίτες των οποίων η αίτηση του έτους 2020 απορρίφθηκε, πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση για το έτος 2021 προκειμένου να εξεταστεί η πλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.

Το ποσό ενίσχυσης είναι 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος ανά έτος δεν ξεπερνάει τα 3.000 ευρώ ή 300 ευρώ ετησίως, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα ανέρχεται σε περισσότερα από 3001 ευρώ και λιγότερα αππό 4700 ευρώ.