Το μεγαλύτερο ψηφιακό χάσμα καταγράφεται στον αγροτικό τομέα

Το μεγαλύτερο ψηφιακό χάσμα καταγράφεται στον αγροτικό τομέα

Οι τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας για βιώσιμες κοινωνίες και οικονομίες ήταν το θέμα του φετινού Φόρουμ της Κοινωνίας της Πληροφορίας 2021. Σκοπός του φόρουμ ήταν η παρουσίαση τρόπων και πρακτικών που θα μειώσουν το ψηφιακό χάσμα και θα αυξήσουν την υιοθέτηση της καινοτομίας στις αγροτικές περιοχές.

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), QUDongyu «Αυτή είναι μία τεράστια ευθύνη και μία άνευ προηγουμένου ευκαιρία για όλους μας». Προσθέτοντας στην συνέχεια πως, η ψηφιακή γεωργία μπορεί να οδηγήσει στον μετασχηματισμό της παραγωγής αγροτικών προϊόντων, με σκοπό την εξάλειψη της πείνας και την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για την ανθρωπότητα.

Η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει τον κλάδο του αγροτικού τομέα να καλύψει την αυξανόμενη ανάγκη για ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα, να διαχειριστεί καλύτερα τους φυσικούς πόρους, να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς και στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.

Παρ’ όλα αυτά, «ο αγροτικός τομέας φαίνεται να καταγράφει το μεγαλύτερο ψηφιακό κενό σε χώρες και κοινότητες, τη στιγμή που έχει τη δυνατότητα να βασιστεί σε δεδομένα, τα οποία μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά του και να μειώσουν τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις», σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του FAO.

Επισήμανε, επίσης, ορισμένα προγράμματα και πρωτοβουλίες που εισήγαγε ο FAO, όπως η πρωτοβουλία Hand-in-Hand, η διεθνής πλατφόρμα «DigitalFoodandAgriculture»για την εισαγωγή της καινοτομίας, καθώς και η πρωτοβουλία «1.000DigitalVillagesInitiative» για την ψηφιοποίηση στα χωριά.

Ο FAO έχει, επίσης, αναπτύξει ενεργά προγράμματα για τη διάδοση της πρόσβασης στις δυνατότητες των τεχνολογιών για τους μικροκαλλιεργητές και τους άλλους συμμετέχοντες στα αγροτικά συστήματα. Για παράδειγμα, η πλατφόρμα «e-Agriculture» είναι μια πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσεων με 18.700 μέλη από περισσότερες από 190 χώρες.