Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας διοργανώνει την Παρασκευή, στο Μέγαρο του ΟΤΕ, εκδήλωση για τα κριτήρια ESG στο business management

Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας διοργανώνει την Παρασκευή, στο Μέγαρο του ΟΤΕ, εκδήλωση για τα κριτήρια ESG στο business management

Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη την πρώτη του θεματική βραδιά την Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022, στις 5.3υ0 μμ με 8.00μμ, τον εσωτερικό έλεγχο και την εφαρμογή των κριτηρίων ΕSG στο μάνατζμεντ των επιχειρήσεων – «Implementing effective ESG internal controls in business management».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στη Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο του ΟΤΕ Α.Ε στην Καρόλου Ντηλ 33 και οι ομιλητές Γιώτα Κεσσανίδου και Νίκος Μπάλλας θα καλύψουν τα θέματα:

• Τι είναι οι ESG παράγοντες; Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση

• Πολιτική ESG και στόχοι αειφορίας

• ESG και εσωτερικός έλεγχος

• Αναφορές: πρότυπα αναφορών, αρχές και επισημάνσεις

• Η σημαντικότητα της μέριμνας για την αειφορία στο σύγχρονο εταιρικό περιβάλλον

• Στόχοι και προκλήσεις

Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας(IEEE, ΙΙΑ Greece – https://hiia.gr/), είναι επαγγελματικός φορέας με έδρα την Ελλάδα και συνδεδεμένο μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors – IIA – https://www.theiia.org/). Το ΙΙΑ ιδρύθηκε το 1941στις ΗΠΑ και απαριθμεί 218000 μέλη σε 170 χώρες και περιοχές.

Το έργο του στηρίζεται στον ανιδιοτελή εθελοντισμό αφοσιωμένων επαγγελματιών με σκοπό να κάνουν τον εσωτερικό έλεγχο ένα περήφανο και διακεκριμένο επάγγελμα. Το ΙΙΑ, εκδότης και διαχειριστής των Διεθνών Προτύπων (Standards)για τον εσωτερικό έλεγχο, προάγει και καθοδηγεί το επάγγελμα παγκοσμίως, εκδίδει μετά από εξετάσεις τις διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις Certified Internal Auditor (CIA) και Certification in Risk Management Assurance (CRMA), -εξειδικευμένα certificates, αναλυτικούς οδηγούς και βοηθήματα, διενεργεί επιστημονική έρευνα και πάνω από όλα συνεργάζεται και επικοινωνεί άμεσα με όλα τα μέλη του με αριστοτεχνικό τρόπο, δημιουργώντας δεσμούς μεταξύ τους και αναδεικνύοντας τη δύναμη του ΕΜΕΙΣ (the power of WE).

Στην Ελλάδα το ΙΕΕΕ λειτουργεί επί σχεδόν 40 έτη, με 1000 περίπου μέλη και διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται για 3 έτη από τη γενική συνέλευση των μελών του. Χαρακτηρίζεται από πλούσιο έργο με δράσεις, συνέδρια, forums, συνεντεύξεις, συμμετοχή στα νομοσχέδια, υποστήριξη στο δημόσιο τομέα, εκτενές εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συμμετοχή σε δράσεις άλλων σημαντικών Οργανισμών Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα και συνεργασίες με Πανεπιστήμια που διδάσκουν Ελεγκτική. Ως μέλος του European Confederation of Institutes of Internal Auditing – ECIIA, https://www.eciia.eu/,συμμετέχει ενεργά στη διακυβέρνησή του έχοντας καταφέρει τα τελευταία χρόνια να εκλέγεται ένας αντιπρόσωπος από το IIA Greece στο Διοικητικό Συμβούλιο του ECIIA και να συμμετέχουν αρκετοί Έλληνες εσωτερικοί ελεγκτές στα working groups και τις επιτροπές του όπως στο ECIIA Banking Committee, Industrial Committee και στο Advocacy Committee.

To ΙΕΕΕ ίδρυσε πρόσφατα την Επιτροπή “IIA Greece Αdvocacy Committee – Thessaloniki”, με επικεφαλής την κ. Κατερίνα Ναζίρη και μέλη την κ. Γιούλη Ρανέλλα και τον κ. Ελευθέριο Τσίντζα. Σκοπός της Επιτροπής, μέσω της διοργάνωσης διάφορων δράσεων και συνεργασιών με τα ΔΣ των εταιρών και οργανισμών, με τα Πανεπιστήμια που διδάσκουν Ελεγκτική, με τα ινστιτούτα γειτονικών χωρών και τις ελεγκτικές εταιρίες, είναι η διάδοση και εδραίωση του επαγγέλματος του Εσωτερικού Ελέγχου στη Βόρεια Ελλάδα, η διάδοση των βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης και συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και η υποστήριξη των εσωτερικών ελεγκτών και των μελών των επιτροπών ελέγχου στο έργο τους.

Η πρόεδρος του ΙΕΕΕ κ. Βέρρα Μαρμαλίδου, σημειώνει ότι «κάναμε μεγάλη προσπάθεια για τη νομοθέτηση του Εσωτερικού Ελέγχου ο οποίος μετά από δύο πρόσφατους βασικούς νόμους είναι πλέον υποχρεωτικός στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ο πολίτης θέλει να εμπιστευτεί τις ελληνικές εταιρίες, να επενδύσει, να βρίσκει εργασία με καλούς όρους, να λαμβάνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζεται από τις εταιρίες, το Δημόσιο και τους Δήμους. Από την άλλη πλευρά, ο Εσωτερικός Έλεγχος καλείται να δώσει διασφάλιση για τις διαδικασίες διακυβέρνησής των εταιριών και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της διαχείρισης των κινδύνων τους, της συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο και της αποτελεσματικής λειτουργίας των ελεγκτικών μηχανισμών/συστημάτων εσωτερικού ελέγχου τους. Συνεπώς, τώρα περισσότερο από ποτέ, εν μέσω συνεχόμενων πρωτοφανών κρίσεων, ο εσωτερικός ελεγκτής καλείται να ανταποκριθεί στο ρόλο του και να αποδείξει πόσο μπορεί ένας δυνατός και αξιόπιστος εσωτερικός έλεγχος να προάγει τους στόχους των εταιριών και του δημόσιου τομέα και να είναι κοντά στον πολίτη. Η Επιτροπή στη Θεσσαλονίκη ξεκινά τη δράση της με τη διοργάνωση μιας θεματικής βραδιάς στις 16/12 «Εφαρμόζοντας αποτελεσματικούς ESG ελεγκτικούς μηχανισμούς» για εσωτερικούς ελεγκτές και όχι μόνο! Και έπεται συνέχεια. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι υποστήριξη από όλους! Σας περιμένουμε στην εκδήλωσή μας!».

Από Voria.gr