Τα 5 βασικά σημεία για το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών

Τα 5 βασικά σημεία για το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών

    1. Μεγαλύτερος Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος αναμένεται να ανέλθει σε 350-400 εκατ.€. Σκοπός είναι να εισέλθουν στον πρωτογενή τομέα 10.000 δικαιούχοι.

    1. Μεγαλύτερη Οικονομική στήριξη:

Υψηλότερη οικονομική στήριξη με αφετηρία τα 35.000€ ενώ ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης το ποσό αυτό θα αυξάνεται (πχ για νεοεισερχόμενους που έχουν και τις δύο ιδιότητες η αύξηση θα είναι ύψους 5.000€ με συνολική οικονομική στήριξη τα 40.000€), ώστε ο δικαιούχος να ξεκινήσει το εγχείρημά του και να χτίσει γερές βάσεις τα πρώτα χρόνια της δραστηριότητάς του. Για παράδειγμα σε ορεινές περιοχές ή στην κτηνοτροφία οι δικαιούχοι θα έχουν επιπλέον στήριξη 2.500€.

    1. Υποχρεωτική ένταξη σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ:

Αποτελεί υποχρέωση των δικαιούχων να εντάσσονται σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, γεγονός που επιφέρει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και ελάχιστο προβλεπόμενο τζίρο 15.000€ για μια αγροτική επιχείρηση.

    1. Μεγαλύτερη Δέσμευση:

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες προσκλήσεις που η μέγιστη διάρκεια ήταν τα τέσσερα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης, στην νέα πρόσκληση η δέσμευση θα είναι σε ισχύ για τρία με τέσσερα χρόνια μετά την εξόφληση του δικαιούχου.

    1. Αύξηση κατώτατης τυπικής απόδοσης:

Αναμένεται αύξηση της κατώτατης τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης από τα 8.000€ που ήταν στις προηγούμενες προσκλήσεις σε αύξηση πάνω από 50%. Η αύξηση της τυπικής απόδοσης στοχεύει σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις με μεγαλύτερο μέγεθος παραγωγικής δραστηριότητας.