Τα ψιλά γράμματα των νέων προκηρύξεων για το 2021-2022

Τα ψιλά γράμματα των νέων προκηρύξεων για το 2021-2022

Απονιτροποίηση, Δάσωση, Σχέδια Βελτίωσης, εργαλεία σταθεροποίησης εισοδήματος και μικροπιστώσεις στο πλάνο προκηρύξεων σύμφωνα με το ΠΑΑ 2021-2022 που υποβλήθηκε.

Με 180 εκατ. ευρώ θα προκηρυχθούν τα νέα Σχέδια Βελτίωσης, με 150 εκατ. ευρώ η Απονιτροποίηση και 70 εκατ. ευρώ η Δάσωση Αγροτικών Γαιών σύμφωνα με την 9η τροποποίηση των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης που απέστειλαν οι διαχειριστικές αρχές προς έγκριση στην ΕΕ.

Παράλληλα προβλέπονται ολοκαίνουργια Μέτρα, όπως είναι για παράδειγμα το Μέτρο 17.3 «Εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος», το οποίο θα τρέξει πιλοτικά για μεμονωμένους παραγωγούς και ομάδες παραγωγών, αλλά και το Μέτρο 14 «Ευζωία ζώων» (με ιδιώτες κτηνιάτρους) για την επιδότηση παρεμβάσεων που αφορούν τη διατροφή, το σταβλισμό και την υγεία των παραγωγικών ζώων.

Όσον αφορά το Μέτρο 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» (Σχέδια Βελτίωσης), με πόρους ύψους 180 εκατ. ευρώ, θα αφορά κυρίως σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις με προσανατολισμό κατά προτεραιότητα στους εξαγώγιμους κλάδους, αλλά και σε εκείνους που στρέφονται κυρίως στα ποιοτικά γεωργικά προϊόντα που εμφανίζει και συγκριτικό πλεονέκτημα η χώρα μας. Το συγκεκριμένο Μέτρο, αναμένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες της πανδημίας.

Ιδιαίτερη έμφαση φαίνεται πως θα δοθεί και στον κλάδο της μελισσοκομίας μετά και από τις δυσμενείς συνθήκες που επέφεραν οι πυρκαγιές.