Ταμείο Ρευστότητας: Διαθέσιμο για την ενίσχυση των επιχειρήσεων

Ταμείο Ρευστότητας: Διαθέσιμο για την ενίσχυση των επιχειρήσεων

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της αγοράς, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και η CEO της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB, προχώρησαν στην υπογραφή της συμφωνίας για την ανακατανομή πόρων μεταξύ των τριών Ταμείων του Ταμείου Χαρτοφυλακίου Συγχρηματοδοτήσεων Business Growth Fund, προκειμένου να ενισχυθούν οι πόροι του Ταμείου Ρευστότητας Επιχειρήσεων.

Λόγω της μεγάλης απήχησης του Ταμείου Ρευστότητας Επιχειρήσεων, τα κεφάλαια είχαν εξαντληθεί. Με την συμφωνία αυτή, το Ταμείο που παρέχει κεφάλαιο κίνησης με δυνατότητα επιδότησης επιτοκίου για δύο χρόνια για τις επιχειρήσεις που δεν είχαν συμμετάσχει στο παρελθόν σε προγράμματα της HDB, είναι πάλι διαθέσιμο με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων.

Οι πόροι του Ταμείου Ρευστότητας Επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 54 εκατ. ευρώ, που σημαίνει ότι το πρόσθετο διαθέσιμο χαρτοφυλάκιο του προγράμματος ανέρχεται πλέον στα 129,6 εκατ. ευρώ.

Τα 3 Ταμεία του Business Growth Fund:

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο του 2023 ενεργοποιήθηκαν τα 3 Ταμεία του Business Growth Fund:

  1. Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια (Green Co-Financing Loans)
  2. Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης (Digitalization Co-Financing Loans)
  3. Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων (Liquidity Co-Financing Loans)

μέσω έναρξης των υποβολών αιτήσεων χρηματοδότησης στην πλατφόρμα Know your Customer /KYC της HDB.

Η πλατφόρμα KYC by HDB διευκολύνει τις επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα παρέμεναν στο περιθώριο της τραπεζικής χρηματοδότησης, να υποβάλουν την αίτησή τους -μία και μόνη φορά- και κατόπιν να γίνονται δεκτά από οποιαδήποτε τράπεζα επιλέξουν, χωρίς κόστος, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες.

Το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων ήταν ιδιαίτερα αυξημένο με τις υποβληθείσες αιτήσεις για χρηματοδότηση στην πλατφόρμα KYC της HDB να ξεπερνούν τις 12.000 για δάνεια ύψους 2,5 δισ. ευρώ.