Ταμείο Ανάκαμψης: Έρχονται τέσσερα προγράμματα μέσα στον Ιούνιο

Ταμείο Ανάκαμψης: Έρχονται τέσσερα προγράμματα μέσα στον Ιούνιο

Ψηφιοποίηση, εκσυγχρονισμός του αγροτοδιατροφικού τομέα, ανανέωση του τουριστικού προϊόντος και ενεργειακή αναβάθμιση για τα εμπορικά κτίρια αφορούν τα προγράμματα που θα αρχίσουν να υλοποιούνται μέσα στο μήνα. Τα προγράμματα θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης με την μορφή ειδικών επιδοτήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με χρηματοδότηση από 30 έως και 50%, επί του προϋπολογισμού της επένδυσης τους.

Οι επενδύσεις με χρηματοδότηση μέσα από Ταμείο Ανάκαμψης, μπορεί να συνδυαστούν και με τα κίνητρα του επενδυτικού νόμου, μέχρι και εκάστοτε όριο των κρατικών ενισχύσεων.

Τα προγράμματα για μικρότερες επιχειρήσεις:

Παράλληλα όμως, με την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για την ιδιωτικές επενδύσεις που αφορά τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τραπεζικό προφίλ, έρχονται, 3+1 προγράμματα ειδικά για τις μικρότερες επιχειρήσεις, που έχουν πρόβλημα πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισμό.

Ψηφιακό μετασχηματισμός επιχειρήσεων:

–  Το πρώτο πρόγραμμα, αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων με προϋπολογισμό 375 εκ ευρώ. Μέσω του προγράμματος, θα επιδοτείται σε ποσοστό έως και 100%,ο ψηφιακός μετασχηματισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να βελτιώσουν την λειτουργία τους και την ανταγωνιστικότητά τους ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες:

 • ηλεκτρονικών πληρωμών
 • εργασίας από απόσταση
 • ψηφιακού γραφείου (διαχείριση εγγράφων, έργων κ.λπ.)
 • digital marketplace
 • κυβερνοασφάλειας κ.λπ. με κριτήρια διασποράς της ενίσχυσης και έμφαση στην κάλυψη και των μικρότερων επιχειρήσεων
Ενίσχυση αγροτοδιατροφικού τομέα:

Το δεύτερο πρόγραμμα, που αναμένεται να ενεργοποιηθεί λίγες εβδομάδες αργότερα, αφορά την ενίσχυση αγροτοδιατροφικού τομέα. Με προϋπολογισμό 520 εκατ. ευρώ θα επιδοτεί αγρότες να στραφούν στην πράσινη γεωργία και την γεωργία ακριβείας, την δημιουργία συνεργασιών ανάμεσα σε ομοειδείς ή συμπληρωματικούς κλάδους που μπορούν να συνδυάζουν επιχειρήσεις και συνεργατικά σχήματα του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα με στόχο την καινοτομία και την εξωστρέφεια. Στις επιδοτήσεις περιλαμβάνεται και η συμβολαιακή γεωργία.

Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος:

Το τρίτο πρόγραμμα, θα αφορά την διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και θα τρέξει με προϋπολογισμό 260 εκατ. ευρώ. Με την ίδια λογική θα παρέχεται επιδότηση για την ανάπτυξη και στην διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, με παρεμβάσεις για:

 • τον Ορεινό τουρισμό
 • τον Τουρισμό Υγείας και Ευεξίας (αξιοποίηση Ιαματικών πηγών)
 • τον Αγροτουρισμό και την Γαστρονομία
 • την αναβάθμιση των τουριστικών λιμανιών
 • τον Καταδυτικό τουρισμό
 • την προσβασιμότητα στις παραλίες
Εξοικονομώ επιχειρώντας:

Μέσα στο Ιούνιο, αναμένεται να τρέξει και το ειδικό πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης για τα κτίρια με εμπορικές χρήσεις. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται για πρώτη φορά. Θα τρέξει παράλληλα μαζί με τον δεύτερο κύκλο του δημοφιλούς προγράμματος «Εξοικονομώ» που αφορά αστικές και υπεραστικές κατοικίες.

Το «εξοικονομώ επιχειρώντας» όπως θα ονομάζεται, θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 450 εκατ. ευρώ. Μέσα από αυτό αναμένεται να αναβαθμιστούν ενεργειακά περίπου 90.000 ακίνητα εμπορικής χρήσης.