Τέλος του 2021 η νέα πρόσκληση για τα Σχέδια Βελτίωσης

Τέλος του 2021 η νέα πρόσκληση για τα Σχέδια Βελτίωσης

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το μεγάλο ενδιαφέρον που είχε εκδηλωθεί από υποψήφιους επενδυτές για το μέτρο των Σχέδιων Βελτίωσης (Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3), οδήγησε στην ανάγκη για υπερδέσμευση πόρων, εξαντλώντας τις χρηματοδοτικές δυνατότητες του ΠΑΑ. Ως συνέπεια της συγκεκριμένης απόφασης ήταν το συνολικό ύψος των δεσμευμένων πόρων να ανέλθει σε 600 εκ. €, από 316 εκ. € που ήταν η πρόσκληση.

Αφενός λοιπόν ο διπλασιασμός των πόρων της δράσης, σε συνδυασμό με το προχωρημένο της προγραμματικής περιόδου έχει δεσμευτεί.

Δεδομένου ότι, αφενός οι πόροι της δράσης σχεδόν διπλασιάστηκαν και αφετέρου λόγω του προχωρημένου της προγραμματικής περιόδου έχει δεσμεύσει το σύνολο των πόρων του ΠΑΑ και τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι ιδιαίτερα περιορισμένα. Η διαχείριση δε των εναπομείναντων πόρων τίθενται πλέον υπό αυστηρή διαχείριση λαμβανόμενης και της επιτακτικής ανάγκης λήψης άμεσων μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19. Στις ανάγκες επίσης, προστίθενται και αυτές της εξισωτικής αποζημίωσης, μέτρο που για τις πληρωμές δικαιούχων τα έτη 2021-2023 απαιτεί πόρους της τάξης των 240 εκ. ευρώ ετησίως και οι οποίοι θα πρέπει να εξασφαλιστούν κατά προτεραιότητα από συγχρηματοδοτούμενους πόρους, μέσα από ανακατανομή τους μεταξύ μέτρων του ΠΑΑ στις επόμενες τροποποιήσεις του.

Πότε βγαίνει η νέα πρόσκληση και ποιοι θα μπορούν να κάνουν αίτηση

Η νέα πρόσκληση αναμένεται να προκηρυχτεί στο τέλος του 2021 και θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη:

  • Νέοι γεωργοί των ετών 2016 και 2018 οι οποίοι δεν κατάφεραν να έχουν την απαραίτητη ετοιμότητα για υποβολή αιτήσεων ένταξης το 2018,
  • Νέοι γεωργοί της επερχόμενης πρόσκλησης του έτους 2021,
  • Οι λοιποί επαγγελματίες γεωργοί οι οποίοι δεν είχαν στον σχεδιασμό τους πριν από 4 έτη την υποβολή σχεδίου βελτίωσης,
  • Όσοι εκ των επιλαχόντων της προηγούμενης πρόσκλησης επιθυμούν να συμμετάσχουν στη βάση επανυποβολής φακέλου που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.