Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο των νέων προκηρύξεων του Αναπτυξιακού Νόμου

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο των νέων προκηρύξεων του Αναπτυξιακού Νόμου

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο των νέων προκηρύξεων του Αναπτυξιακού Νόμου, με προϋπολογισμό εκατ. Ευρώ που αφορούν «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις», «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Μηχανολογικός Εξοπλισμός».

  • «Πολύ μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις»: απευθύνεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερο από 50 εργαζομένους και ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. €.
  • «Γενική Επιχειρηματικότητα»: απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους ή το υποκατάστημά τους εγκατεστημένο στην ελληνική επικράτεια με συγκεκριμένη νομική μορφή, όπως ατομική επιχείρηση, εμπορική εταιρεία, συνεταιρισμός, ομάδα παραγωγών, ΚοινΣΕπ.
  • «Μηχανολογικός Εξοπλισμός»: απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους ή το υποκατάστημά τους εγκατεστημένο στην ελληνική επικράτεια με συγκεκριμένη νομική μορφή, όπως ατομική επιχείρηση, εμπορική εταιρεία, συνεταιρισμός, ομάδα παραγωγών, ΚοινΣΕπ. Υποβολή αιτήσεων: έως 30 Σεπτεμβρίου.