«Στήριξη Ρευστότητας σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στην Δυτική Μακεδονία»

«Στήριξη Ρευστότητας σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στην Δυτική Μακεδονία»

  1. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι είτε ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ (έναρξη πριν της 1/10/2019), είτε ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ (έναρξη από τις 1/10/2019  μέχρι τις 7/11/2020). Σε κάθε περίπτωση, θέλουμε έναρξη πριν τις 7/11/2020. Όλες οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις μένουν εκτός.
  2. Θα πρέπει το λιανικό εμπόριο να είναι ο κύριος ΚΑΔ. Όλες οι επιχειρήσεις που έχουν λιανεμπόριο δευτερεύοντα ΚΑΔ, μένουν εκτός.
  3.  Θα πρέπει να διατηρούν επισκέψιμο φυσικό χώρο. Όλες οι επιχειρήσεις με αποκλειστικά ηλεκτρονική παρουσία και λειτουργία μέσω αποθήκης μένουν εκτός.
  4. Θα πρέπει να έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους για τουλάχιστον 1 ημέρα. Όσοι συνέχισαν να λειτουργούν διότι είχαν και άλλους μη πληττόμενους ΚΑΔ μένουν εκτός.
  5. Η υλοποίηση θα πρέπει να γίνει τώρα. Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, να έχουν τιμολογηθεί και να έχουν αναρτηθεί τα τιμολόγια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας (η οποία θα είναι Φλεβάρη)!
  6. Επιλέξιμη και η αναβάθμιση υπάρχοντος ηλεκτρονικού καταστήματος!
  7. Επιλέξιμες και όλες οι δαπάνες εξοπλισμού  (laptop, barcode, εκτυπωτές), καθώς και hosting, τεχνικής υποστήριξης!
  8. Ισχύουν ακριβώς οι προδιαγραφές του ΕΣΠΑ (προσβασιμότητα ΑΜΕΑ & eshop)!
  9.  Όσες αιτήσεις υποβληθούν βάσει σημερινών πληροφοριών θα εγκριθούν! Αν όχι με την πρώτη, τότε με υπερδέσμευση ποσών και σε δεύτερη φάση!
  10. Θα πρέπει να υπάρχει μείωση του τζίρου κατά 20% στο 4ο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019. Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί ΜOΝΟ όταν κλείσει ο μήνας του Δεκεμβρίου.