Προκήρυξη Δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου».

Προκήρυξη Δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου».

Ένα νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ θα επιδοτήσει την αγορά εξωτερικών θερμαντικών σωμάτων για τον κλάδο της εστίασης. Οι επιχειρηματίες θα λάβουν έως και 5.000€ προκειμένου να προμηθευτούν θερμαντικά σώματα, οποιουδήποτε τύπου (πχ υγραερίου, φυσικού αερίου, πάνελ, υπερύθρων). Επιπλέον, η επιδότηση αυτή έχει και αναδρομική ισχύ, δηλαδή θα αφορά και θερμαντικά σώματα που έχουν αγοραστεί από τον Φεβρουάριο του 2020. Ο συνολικό προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 60 εκατ. Ευρώ και θα έχει διάρκεια δύο μηνών.