Παράταση στις αιτήσεις τελικής πληρωμής για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Παράταση στις αιτήσεις τελικής πληρωμής για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Την παράταση στην υποβολή των αιτήσεων τελικής πληρωμής του υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων», του ΠΑΑ 2014-2020, προβλέπει τροποιητική απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την 6η τροποποίηση της απόφασης, παρατείνεται το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων πληρωμής της β’ δόσης (αποπληρωμή) των δικαιούχων κατά τέσσερις μήνες.

Κατά συνέπεια, η αίτηση καταβολής της τελικής πληρωμής μπορεί να υποβληθεί όχι αργότερα από τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών και τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης. Με την υποβολή της αίτησης ξεκινά η διαδικασία πιστοποίησης της ορθής εφαρμογής του επιχειρηματικού σχεδίου και ολοκλήρωσης της πράξης.

Κατά παρέκκλιση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, η αίτηση καταβολής της τελικής πληρωμής (δεύτερη πληρωμή) μπορεί να υποβληθεί μετά τη συμπλήρωση του τρίτου έτους από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών και έξι μηνών από την απόφαση ένταξης.

Η τροποποιητική απόφαση:

Αναλυτικά η τροποποιητική απόφαση αναφέρει: «1.2. Η αίτηση καταβολής της τελικής πληρωμής (δεύτερη πληρωμή) μπορεί να υποβληθεί μετά τη συμπλήρωση του τρίτου έτους από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών και τεσσάρων μηνών από την απόφαση ένταξης. Με την υποβολή της δεύτερης αίτησης πληρωμής ξεκινά η διαδικασία πιστοποίησης της ορθής εφαρμογής του επιχειρηματικού σχεδίου και ολοκλήρωσης της πράξης.

Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, η αίτηση καταβολής της τελικής πληρωμής (δεύτερη πληρωμή) μπορεί να υποβληθεί μετά τη συμπλήρωση του τρίτου έτους από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών και έξι μηνών από την απόφαση ένταξης».