Παράταση και ενδεχόμενη σύνδεση με τα Σχέδια Βελτίωσης φέρνει το πρόγραμμα των Αρδευτικών

Παράταση και ενδεχόμενη σύνδεση με τα Σχέδια Βελτίωσης φέρνει το πρόγραμμα των Αρδευτικών

Σύμφωνα με τις διαχειριστικές αρχές, τρεις είναι οι εναλλακτικές που έχουν στα χέρια τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν την χαμηλή προσέλευση αγροτών στο μέτρο των Αρδευτικών. Το συγκεκριμένο μέτρο αν και φαίνεται ότι ενδιαφέρει πολλούς, οι φάκελοι που έχουν κατατεθεί είναι αμελητέοι παρά την παράταση που δόθηκε ως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Πιο συγκεκριμένα, οι εναλλακτικές επιλογές είναι είτε η απόσυρση του, είτε η παράτασή του ώστε να τρέξει παράλληλα με τα νέα Σχέδια Βελτίωσης, είτε η δρομολόγηση του Μέτρου με τη δυνατότητα της προέγκρισης.

Εφόσον επιλεχθεί η λύση των προεγκρίσεων, όπως ακούγεται, δε θα χρειαστεί να δοθεί νέα παράταση στο Μέτρο το οποίο καθυστέρησε ήδη αρκετά εξαιτίας και της συνθήκης της πανδημίας. Πρόκειται για μια δυνατότητα που υφίσταται σε αντίστοιχες επενδύσεις οι οποίες υλοποιούνται μέσω ΕΣΠΑ, όπου η κατάθεση των δικαιολογητικών και των λοιπών παραστατικών-προσφορών και εξόδων, γίνεται όσο προχωρά ταυτόχρονα η υλοποίησή τους.

Τέλος, αρκετοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν την λύση της παράτασης ώστε να τρέξει πρακτικά το μέτρο μαζί με τα Σχέδια Βελτίωσης. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μαζέψουν μόνο μια φορά τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το κόστος του φακέλου θα είναι συνολικό και για τις δύο δράσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στα 37 εκατ. Ευρώ, ενώ η ένταση στήριξης για τη δράση κυμαίνεται από 40 % έως 85 % του αιτούμενου προϋπολογισμού, ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των δικαιούχων, των Περιφερειών, την κατάσταση του υδατικού συστήματος που επηρεάζεται από την επένδυση και τη δυνητική εξοικονόμηση κατανάλωσης ύδατος.