Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου οι άδειες λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου οι άδειες λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2024 δίνεται η δυνατότητα στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες λειτουργούν χωρίς άδεια λειτουργίας ή άδεια εγκατάστασης να λάβουν έγκριση ίδρυσης και έγκριση λειτουργίας ή να λάβουν έγκριση ίδρυσης και να προβούν σε γνωστοποίηση λειτουργίας, κατά περίπτωση. Αυτό προβλέπεται, μεταξύ άλλων, στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ που πήρε ΦΕΚ πριν από λίγες μέρες.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του νομοσχεδίου “Παρατάσεις προθεσμιών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων”, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου “αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων, κατεδάφισης, που τυχόν έχουν εκδοθεί, και αυτές ανακαλούνται οριστικά, εφόσον εκδοθεί η έγκριση λειτουργίας ή ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης προβεί σε γνωστοποίηση λειτουργίας, μετά από τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών”.

Μετά από την παρέλευση της προθεσμίας (30/09/2024) η κτηνοτροφική εγκατάσταση μπορεί να λάβει έγκριση λειτουργίας ή να προβεί σε γνωστοποίηση λειτουργίας, κατά περίπτωση, αφού καταβληθεί οποιοδήποτε χρηματικό πρόστιμο έχει επιβληθεί.

Σημειώνεται ότι όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις λειτουργούσαν εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, και εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν τη λειτουργίας τους, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτημα στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) μέχρι τις 30/09/2024. Έως την ημερομηνία αυτή αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν, αλλά δεν εκτελέστηκαν και διατάσσουν τη διακοπή λειτουργίας, την αποβολή, την κατεδάφιση ή την επιβολή προστίμου.