Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος «Ελλάδα 2.0» που θα αντικαταστήσει το ν. 4399/16 από 1/1/2022

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος «Ελλάδα 2.0» που θα αντικαταστήσει το ν. 4399/16 από 1/1/2022

Ο νέος Αναπτυξιακός θα εισάγει δώδεκα νέα καθεστώτα ενισχύσεων, που θα επιτρέψουν στην επιχειρηματική κοινότητα να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να υλοποιήσει τις πρωτοβουλίες της με σημαντικές και σύγχρονες μορφές επενδύσεων σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας.
Τα 12 αυτά καθεστώτα βασίζονται πάνω στους τέσσερις κεντρικούς πυλώνες Του Εθνικού Σχεδίου  Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» όπου ο κάθε ένας από αυτούς αφορά  μια μεγάλη γκάμα ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων.

Οι 4 κεντρικοί πυλώνες είναι οι εξής:

Πυλώνας 1: Πράσινη Μετάβαση
● Κίνητρα για επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης (κτίρια κατοικιών, επιχειρήσεις, δημόσιος τομέας).
● Ηλεκτρικές διασυνδέσεις των ελληνικών νησιών και επενδύσεις αποθήκευσης ενέργειας.
● Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης και επενδύσεις στη βιοποικιλότητα.

Πυλώνας 2: Ψηφιακός Μετασχηματισμός
● Διάδρομοι 5G, υποδομή οπτικών ινών σε κτίρια και ψηφιακή διασύνδεση των ελληνικών νησιών.
● Ψηφιακός μετασχηματισμός στο δημόσιο τομέα (υγεία, εκπαίδευση, δικαιοσύνη κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής υποδομής και των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και της ψηφιακής διαλειτουργικότητας εντός της γενικής κυβέρνησης, και CRM για τη γενική κυβέρνηση.
● Πλήρης ψηφιοποίηση των φορολογικών αρχών, χρήση νέων μεθόδων κατά της φοροδιαφυγής (έλεγχοι με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, online παρακολούθηση της μεταφοράς εμπορευμάτων κ.λπ.), εισαγωγή ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών και POS, ηλεκτρονική τιμολόγηση για το σύνολο του ιδιωτικού τομέα.

Πυλώνας 3: Απασχόληση, Δεξιότητες και Κοινωνική Συνοχή
● Μεταρρύθμιση του εργατικού δικαίου (εκσυγχρονισμός και απλούστευση), εισαγωγή ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας, μεγάλες επενδύσεις στον
επαναπροσδιορισμό και αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού (έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες).
● Επενδύσεις για την κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων, βοηθώντας την πρόσβαση στην αγορά εργασίας ατόμων με αναπηρία και διευκόλυνση της δημιουργίας μονάδων παιδικής μέριμνας εντός των εταιρικών εγκαταστάσεων.
● Μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και εφαρμογή του εθνικού προγράμματος πρόληψης της δημόσιας υγείας.

Πυλώνας 4: Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας
● Μεταρρυθμίσεις για την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την ευκολία επιχειρηματικής δραστηριότητας και την επενδυτική υποστήριξη.
● Ισχυρά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις (πράσινος, ψηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ, έξυπνη μεταποίηση, Ε & Α).
● Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε μεγάλα νέα έργα υποδομής (αρδευτικά έργα, εκσυγχρονισμός σιδηροδρόμων κ.λπ.)
Βασικά σημεία του νέου αναπτυξιακού  θα είναι:

  • Η επιχορήγηση για κάθε επένδυση θα φτάνει ακόμη και το 70% του προϋπολογισμού της.
  • Το μέγιστο ποσό της επιδότησης θα φτάνει τα 10 εκατ. ευρώ ανά επένδυση, δηλαδή διπλασιάζεται σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο που το πλαφόν της ενίσχυσης ήταν στα 5 εκατ. ευρώ. Η σημαντική αύξηση της ενίσχυσης θα δώσει τη δυνατότητα σε επιχειρηματίες να προχωρήσουν σε μεγαλύτερες, σε σχέση με το παρελθόν, επενδύσεις επωφελούμενοι από τον νέο αναπτυξιακό νόμο.
  • Θα περιλαμβάνει τρεις σταθερούς κύκλους για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων. Αυτό σημαίνει πως οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα γνωρίζουν ακριβώς ποιο χρονικό διάστημα θα μπορούν να καταθέτουν τα σχέδιά τους στο εκάστοτε καθεστώς του νόμου, διεκδικώντας την προβλεπόμενη ενίσχυση.
  • Ουσιαστικό κίνητρο οι φοροαπαλλαγές για τη δημιουργία μεγάλων επενδύσεων. Εκτός όμως από τις φοροαπαλλαγές, το κράτος θα εξασφαλίζει για τους επενδυτές ένα σταθερό φορολογικό συντελεστή για αρκετά χρόνια.
  • Θα δοθεί έμφαση  στη συστηματική προώθηση θεματικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως ο ορεινός, ο γαστρονομικός, ο τουρισμός ευεξίας, ο θαλάσσιος τουρισμός και οι συναφείς δραστηριότητες και ενισχύονται οι προσβάσιμες υποδομές
  • Ο χρόνος από την υποβολή ενός επενδυτικού σχεδίου έως την αξιολόγηση και την ένταξη στο ανάλογο καθεστώς δεν θα ξεπερνά τις 60 ημέρες.

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από το έτος 2022, μαζί με την ενεργοποίηση και του νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ) ο οποίος αλλάζει, με τα ποσοστά του να κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα από τα τρέχοντα για 12 απο τις 13 Περιφέρειες.