Οκτώβριο του 2021 τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

Οκτώβριο του 2021 τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

Οκτώβριο  του 2021 αναμένεται να προκηρυχθούν τα νέα Σχέδια Βελτίωσης σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στη Βουλή ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιάννης Οικονόμου.

Ο προϋπολογισμός των νέων Σχεδίων Βελτίωσης θα κυμαίνεται μεταξύ 180 και 200 εκατ. Ευρώ, ενώ το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση θα έχουν και οι εξής:

 • Νέοι γεωργοί των ετών 2016 και 2018 οι οποίοι δεν κατάφεραν να έχουν την απαραίτητη ετοιμότητα για υποβολή αιτήσεων ένταξης το 2018,
 • Νέοι γεωργοί της επερχόμενης πρόσκλησης του έτους 2021,
 • Οι λοιποί επαγγελματίες γεωργοί οι οποίοι δεν είχαν στον σχεδιασμό τους πριν από 4 έτη την υποβολή σχεδίου βελτίωσης,
 • Όσοι εκ των επιλαχόντων της προηγούμενης πρόσκλησης επιθυμούν να συμμετάσχουν στη βάση επανυποβολής φακέλου που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Υπενθυμίζεται πως στην τελευταία πρόσκληση, Δικαιούχοι του μέτρου ήταν Φυσικά και Νομικά πρόσωπα καθώς και Συλλογικά σχήματα του αγροτικού τομέα, ενώ το ύψος ενίσχυσης υπό προϋποθέσεις μπορεί να φτάσει τις 500.000 ευρώ για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και το 1 εκατ. Ευρώ για τα Συλλογικά σχήματα.

Ως επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται:

 • Η ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση αποπεράτωση και ο εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών (π.χ. αποθήκες μηχανημάτων, ζωοτροφών και προϊόντων, σταβλικές εγκαταστάσεις, μελισσοκομικές εγκαταστάσεις, κτίρια για την πρώτη πώληση των προϊόντων κ.α.)
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού (γεωργικός ελκυστήρας, παρελκόμενα, εξοπλισμός φυτικής και ζωικής παραγωγής, εξοπλισμός για την πρώτη πώληση των προϊόντων όπως συσκευαστήρια, διαλογητήρια, πλυντήρια, ψυκτικοί θάλαμοι, ξηραντήρια κ.α. για τα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα)
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου (αμπέλι, δένδρα, αρωματικά φυτά κ.α.).
 • Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών.
 • Αγορά καινούργιου ανθοκομικού αυτοκινήτου.
 • Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού αυτοκινήτου.
 • Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου.
 • Γενικές Δαπάνες.

Επίσης, για την διευκόλυνση της χρηματοδότησης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου προβλέπονταν χορήγηση προκαταβολής, η οποία δεν υπερβαίνει το 50% της υπολειπόμενης δημόσιας δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου.