Οι 10 προκηρύξεις της νέας ΚΑΠ που θα τρέξουν το 2024

Οι 10 προκηρύξεις της νέας ΚΑΠ που θα τρέξουν το 2024

Οι 10 προκηρύξεις που αναμένονται να εκδοθούν το 2024 ανακοινώθηκαν και έχουν ως εξής:

1) Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών: Προκήρυξη αρχές 2024. Ενίσχυση έως 100.000 ευρώ ετησίως.

2) Ενεργητική Προστασία: Αφορά επενδύσεις αντιχαλαζικών και αντιπαγετικών συστημάτων, αλλά και για πρώτη φορά συστήματα τεχνικής βροχής, κάθετες τουρμπίνες, ανεμοφράκτες. Πρόσκληση πρώτο εξάμηνο του έτους 2024.

3) Leader: Το θεσμικό πλαίσιο των λεπτομερειών εφαρμογής των τοπικών προγραμμάτων βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2024.

4) Μεταποίηση: Έχει ξεκινήσει η διαδικασία σύνταξης της νέας Υπουργικής Απόφασης που θα διέπει την παρέμβαση και προετοιμάζεται η σχετική προδημοσίευση. Εκτιμώμενος χρόνος πρόσκλησης Απρίλιος 2024.

5) Κοµφούζιο: Εντός 2024 η πρόσκληση µε επιλέξιμες καλλιέργειες βαμβάκι, µηλοειδή, πυρηνόκαρπα και αμπέλια.

6) Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας: Έκδοση το τρίτο τρίμηνο του 2024 Υπουργικής Απόφασης & Πρόσκλησης μετά τη λήξη της Πρόσκλησης από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (18.02.2024). Τον Οκτώβριο του 2024, θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, δηλαδή ενημέρωση των στοιχείων των δικαιούχων στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης της δράσης και στο ΟΠΣΚΑΠ, έκδοση τροποποιητικής απόφασης ένταξης, έκδοση αποφάσεων έγκρισης διάθεσης πίστωσης) για την πληρωμή της προκαταβολής (70% τουλάχιστον του ετήσιου ποσού) του έτους εφαρμογής 2024 στους νέους δικαιούχους της δράσης του Ελαιώνα.

7) Διατήρηση αµπελοκοµικής πρακτικής στον αμπελώνα νήσων Θήρας και Θηρασιάς: Έκδοση στα τέλη του 2024 Υπουργικής Απόφασης & Πρόσκλησης μετά τη λήξη της πρόσκλησης από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (30.09.2024).

8) Νέοι Αγρότες: Εκδόθηκε η Προδημοσίευση μετά την διαβούλευση. Έκδοση πρόσκλησης εντός του φθινοπώρου του 2024.

9) Εξισωτική Αποζημίωση: Έκδοση πρόσκλησης εντός του δεύτερου τριμήνου του 2024.

10) Βιολογική Γεωργία: Αφορά τους νεοεισερχόµενους στις βιολογικές πρακτικές. Εκτιμώμενος χρόνος πρόσκλησης το 1ο τρίμηνο του 2024.

Διαβάστε επίσης