Ξεκίνησε η υποβολή της δεύτερης δόσης στο υπομέτρο 6.3

Ξεκίνησε η υποβολή της δεύτερης δόσης στο υπομέτρο 6.3

Ξεκίνησε η υποβολή των αιτημάτων πληρωμής της Δεύτερης δόσης στο υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων». Δημοσιεύτηκε ο οδηγός υποβολής των αιτήσεων πληρωμής, εφ’ εξής «οδηγός», απευθύνεται στους δικαιούχους και στους μελετητές των δικαιούχων του υπομέτρου 6.3 του ΠΑΑ 2014-2020.

Σκοπός του οδηγού είναι να διευκολύνει τους μελετητές στην υποβολή των αιτήσεων για την πληρωμή της β’ δόσης, όπως προβλέπεται και σε εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου του υπομέτρου 6.3

Ο οδηγός δεν πρέπει για κανένα λόγο να εκληφθεί ως θεσμικό πλαίσιο του υπομέτρου 6.3 ούτε μπορεί να το αντικαταστήσει. Στην περίπτωση που υπάρχει ασυνέπεια του οδηγού με το θεσμικό πλαίσιο, υπερισχύει το θεσμικό πλαίσιο του υπομέτρου 6.3.

Ο οδηγός ακολουθεί τη ροή της σχετικής εφαρμογής στο ΠΣΚΕ. Συμπληρωματικά, παρέχονται οδηγίες για την ορθή υποβολή του φυσικού φακέλου της αίτησης και την καταλληλότητα των δικαιολογητικών που περιέχονται σε αυτόν.

Για την εφαρμογή του οδηγού, απαιτείται η γνώση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των αιτήσεων και το οποίο βρίσκεται στο δικτυακό τόπο http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/ypometro-63-anaptyxi-mikron-georgikon-ekmetalleyseon

Μεγάλη προσοχή να δοθεί στην ανάρτηση των σωστών δικαιολογητικών.