Ξεκίνησε η πληρωμή της Βασικής Ενίσχυσης, του Πρασινίσματος και των Λιπασμάτων

Ξεκίνησε η πληρωμή της Βασικής Ενίσχυσης, του Πρασινίσματος και των Λιπασμάτων

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκινά η πληρωμή της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης, του Πρασινίσματος και των νέων σε ηλικία αγροτών του 2022, καθώς και της ειδικής ενίσχυσης για τα λιπάσματα.

Στην πληρωμή της εξόφλησης του υπόλοιπου 30% της Βασικής Ενίσχυσης του έτους αιτήσεων 2022, του πρασινίσματος και των νέων σε ηλικία αγροτών, περιλαμβάνονται:

  • Οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης έτους αιτήσεων 2022, πλην μικρών εξαιρέσεων για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση επιπρόσθετων δικαιολογητικών,
  • Η πρώτη κατανομή Εθνικού Αποθέματος 2022, σε αιτούντες που κρίθηκαν δικαιούχοι μετά από έλεγχο,

Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά κατανέμεται Εθνικό Απόθεμα χωρίς οριζόντια μείωση της αξίας των υφιστάμενων δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης. Η κατανομή έγινε με την αξιοποίηση των ποσών που προέρχονται από οριζόντιες μειώσεις της αξίας των δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης από το 2018 και μετά, ενώ το υπόλοιπο ποσό που παραμένει αδιάθετο επαρκεί για την κάλυψη και όσων παραγωγών, μετά από ελέγχους, διαπιστωθεί ότι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης Εθνικού Αποθέματος.

Δεν κατατέθηκε Εθνικό Απόθεμα σε όσους παραγωγούς δήλωσαν αποκλειστικά εκτάσεις βοσκοτόπων σε καλή γεωργική κατάσταση χωρίς να διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο.