Ξεκίνησαν οι αιτήσεις Νέων Αγροτών, οδηγίες για την ορθή υποβολή τους.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις Νέων Αγροτών, οδηγίες για την ορθή υποβολή τους.

Ξεκίνησε και επίσημα σήμερα Παρασκευή 12 Νοεμβρίου στις 12, η υποβολή προτάσεων για την πρόσκληση των Νέων Γεωργών, με τα αιτήματα να μπορούν να οριστικοποιηθούν από τις 19 Νοεμβρίου και μετά, σύμφωνα με οδηγίες που απέστειλε ο προϊστάμενος της Μονάδας Επενδύσεων της ΕΥΕ ΠΑΑ, Θύμιος Τσιατούρας.

Η οριστικοποίηση θα είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου, ώστε να υπάρξει η απαραίτητη εξοικείωση με το σύστημα πριν την οριστική υποβολή των αιτήσεων. Όμως η αίτηση μπορεί ήδη να συμπληρωθεί στο σύνολό της και να αποθηκευτεί για οριστικοποίηση όταν αυτή θα είναι διαθέσιμη.

Αναλυτικότερα, ο κ. Τσιατούρας αναφέρει στις οδηγίες του:

Σήμερα, ξεκινά η υποβολή προτάσεων για τη νέα πρόσκληση των νέων γεωργών. Η διάρκεια της υποβολής έχει οριστεί μέχρι την Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου. Η επιλογή να λήγει η πρόσκληση εντός του ωραρίου εργασίας γίνεται προκειμένου να υπάρχει τεχνική υποστήριξη στο σύστημα μέχρι το τέλος της προθεσμίας υποβολής.

Το σύστημα εκτελεί έλεγχο ορθότητας. Αν και έχουν αναπτυχθεί περίπου 230 έλεγχοι ορθότητας, ο ηλεκτρονικός έλεγχος δεν είναι δυνατό να καλύψει όλα τα σημεία της αίτησης και δεν απαλλάσσει τον υποψήφιο από λάθη και παραλείψεις κατά τη συμπλήρωση της αίτησης.

Αιτήματα από-οριστικοποίησης θα γίνονται δεκτά μέχρι και τις 13 Δεκεμβρίου. Προφανώς, εφόσον επιλεγεί από-οριστικοποίηση ενός αιτήματος, αυτό πρέπει να οριστικοποιηθεί εκ νέου, εμπρόθεσμα, μετά τη διόρθωσή του.

Οι αναλυτικές προϋποθέσεις του μέτρου (επιλεξιμότητα, δικαιολογητικά κ.λπ.) είναι ήδη γνωστές από το τέλος Σεπτεμβρίου (ΥΑ 3764/24.9.21 ΦΕΚ 4456), όπως και η βαθμολογία.

Όπως κάθε φορά, στο ΠΣΚΕ έχει αναρτηθεί πλήρης οδηγός υποβολής. Επίσης έχουν αναρτηθεί πρότυπα των υπεύθυνων δηλώσεων που πρέπει να συμπληρωθούν ώστε να υπάρχει ομοιομορφία στην υποβολή και να μην σημειωθούν παραλείψεις στις υπεύθυνες δηλώσεις.