Νέο πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” με σκοπό την δημιουργία θέσεων απασχόλησης

Νέο πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” με σκοπό την δημιουργία θέσεων απασχόλησης

Στόχος του νέου Προγράμματος “Δυτική Μακεδονία” του ΕΣΠΑ 2021-2027 είναι η διαμόρφωση ενός νέου, ενισχυμένου και διακριτού ρόλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον, με επίκεντρο τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης μέσω:

 • Του οικονομικού μετασχηματισμού της Περιφερειακής οικονομίας με όρους βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας.
 • Της στήριξης της καθαρής ενέργειας και της πράσινης βιώσιμης ανάπτυξης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών περιοχών και περιοχών υπαίθρου.
 • Της δημιουργίας υψηλού επιπέδου κοινωνικής συνοχής.

Το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού ανέρχεται σε 394,1 εκατ. ευρώ και η κατανομή των πόρων του προγράμματος ανά προτεραιότητα, έχει ως εξής:

 1. Π1: Ενίσχυση του παραγωγικού και οικονομικού μετασχηματισμού της περιφέρειας (40 εκατ.)
 2. Π2: Στήριξη της καθαρής ενέργειας και της πράσινης αειφόρου ανάπτυξης (79,5 εκατ.)
 3. Π3: Βελτίωση της διασυνδεσιμότητας της περιφέρειας (39 εκατ.)
 4. Π4α: Ενίσχυση της Κοινωνικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας – ΕΤΠΑ (57,8 εκατ.)
 5. Π4β: Ενίσχυση της Κοινωνικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας – ΕΚΤ (100 εκατ.)
 6. Π5: Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των αστικών περιοχών και της υπαίθρου – ΕΤΠΑ (70,5 εκατ.)
 7. Τεχνική Βοήθεια – ΕΤΠΑ (5,2 εκατ.)
 8. Τεχνική Βοήθεια – ΕΚΤ (2,1 εκατ.)

Το πρόγραμμα στοχεύει στην αντιμετώπιση των αναγκών και των απαιτήσεων της Δυτικής Μακεδονίας τόσο από τις επιπτώσεις της πανδημίας όσο και από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Γίνονται προσπάθειες αντιμετώπισης της ανεργίας  και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, μέσα από στοχευμένες και προσεκτικά επιλεγμένες παρεμβάσεις, οι οποίες θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ 2021-2027. Βελτιώνεται το επίπεδο κάλυψης περιοχών με αντιπλημμυρική προστασία, ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων, ανάπτυξη υποδομών πράσινων σημείων και αυξάνεται η χρήση Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.