Νέες Εντάξεις δικαιούχων για 5 προγράμματα ΕΣΠΑ

Νέες Εντάξεις δικαιούχων για 5 προγράμματα ΕΣΠΑ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Δημοσιεύτηκαν νέες εντάξεις για τους δικαιούχους που κατέθεσαν αίτηση στα παρακάτω προγράμματα του ΕΣΠΑ:

  1. “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην ΠΔΜ» του ΕΠ/ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020,
  2. Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας,

  3. “Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στην ΠΔΜ” του ΕΠ/ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020,

  4. “Ενίσχυσης ΜμΕ από το Πράσινο Ταμείο”,

  5. “Ε-λιανικό” (Β’ κύκλος).

 
 

EnglishGreek
info@atwa.gr