Νέες Εντάξεις δικαιούχων για 5 προγράμματα ΕΣΠΑ

Νέες Εντάξεις δικαιούχων για 5 προγράμματα ΕΣΠΑ

Δημοσιεύτηκαν νέες εντάξεις για τους δικαιούχους που κατέθεσαν αίτηση στα παρακάτω προγράμματα του ΕΣΠΑ:

  1. “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην ΠΔΜ» του ΕΠ/ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020,
  2. Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας,

  3. “Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στην ΠΔΜ” του ΕΠ/ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020,

  4. “Ενίσχυσης ΜμΕ από το Πράσινο Ταμείο”,

  5. “Ε-λιανικό” (Β’ κύκλος).