Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για τουριστικές επιχειρήσεις, γυμναστήρια, παιδότοπους και δικηγόρους

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για τουριστικές επιχειρήσεις, γυμναστήρια, παιδότοπους και δικηγόρους

Αναμένεται σύντομα να ανακοινωθούν δύο επιπλέον δράσεις με σκοπό την επιχορήγηση γυμναστηρίων, παιδότοπων και αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων που επλήγησαν από την πανδημία, έχοντας παραμείνει σε υποχρεωτική αναστολή φυσικής λειτουργίας. Σε κάθε επιχείρηση θα αποδίδεται μη επιστρεπτέο ποσό επιχορήγησης κλιμακούμενο με βάση το συνολικό μισθολογικό κόστος της επιχείρησης ενώ η διαδικασία αξιολόγησης θα είναι συγκριτική βάσει του κριτηρίου μείωσης του κύκλου εργασιών του έτους 2020 σε σχέση με το 2019.

Η ενίσχυση των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων στοχεύει να περιορίσει την απώλεια εισοδημάτων τους και να υποστηρίξει την διαδικασία ανταπόκρισής τους στις απαιτήσεις του ψηφιακού εκσυγχρονισμού των γραφείων τους μέσω της κάλυψης των εξόδων αναβάθμισης της ηλεκτρονικής υποδομής τους (Η/Υ, laptops, ηχεία, οθόνες προβολής, scanners). Δικαιούχοι θα είναι οι δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο και έχουν κάνει έναρξη έως και την 31/12/2020.