Μόρια Νέων Αγροτών παρακαταθήκη για τα νέα μικρά Σχέδια Βελτίωσης

Μόρια Νέων Αγροτών παρακαταθήκη για τα νέα μικρά Σχέδια Βελτίωσης

Παρακαταθήκη για καλύτερη βαθμολογία στο νέο πρόγραμμα των «μικρών» Σχεδίων Βελτίωσης 2021, θα αποτελέσει η κατάθεση φακέλου υποψηφιότητας για ένταξη στους Νέους Αγρότες.

Πλεονέκτημα φαίνεται να έχουν όλοι οι υποψήφιοι Νέοι Αγρότες  2021 για το πρόγραμμα των Σχεδίων Βελτίωσης που αναμένεται να τρέξει προς τα τέλη του έτους, λόγω των κοινών και κομβικών στοιχείων του πίνακα μοριοδότησης των δύο προγραμμάτων. Για παράδειγμα, η ύπαρξη «πράσινου πτυχίου», οι εθνικοί και περιφερειακοί τομείς προτεραιότητας (οπωροκηπευτικά, αιγοπροβατοτροφία, φυτά ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή), οι δείκτες οικονομικού μεγέθους της εκμετάλλευσης κ.α.. Σημαντικό γεγονός αποτελεί πως μόνο και μόνο από την αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα πρώτης εγκατάστασης στον αγροτικό τομέα, θα εξασφαλιστούν έξτρα μόρια από τα νέα Σχέδια Βελτίωσης, ενώ σημαντική βοήθεια θα αποτελέσει και η επιδότηση των 35.000 ευρώ για την γρήγορη υλοποίηση του Σχεδίου Βελτίωσης.

Αναλυτικότερα, τα κοινά στοιχεία της μοριοδότησης των δύο προγραμμάτων, με βάση την περασμένη πρόσκληση του Μέτρου 4.1 είναι:

  • Οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης άνω των 20.000 ευρώ.
  • Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας που προέρχεται από την αιγοπροβατοτροφία ή/και την παραγωγή οπωροκηπευτικών ή/και την παραγωγή ζωοτροφών ή/και την καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή σε σχέση με τη συνολική παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης.
  • Πιστοποίηση για βιολογικό προϊόν σε ποσοστό της εκμετάλλευσης.
  • Κατοχή Πτυχίου-Τίτλου σπουδών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης.

Δυνατότητα για εμβόλιμο ΟΣΔΕ

Πληροφορίες του Υπουργείου αναφέρουν πως δεν αποκλείεται και φέτος να ανοίξει η πλατφόρμα των αιτήσεων ΟΣΔΕ εμβόλιμα πριν το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών, όπως έγινε και με την πρόσκληση του 2016. Τότε, η πλατφόρμα άνοιξε για περίπου 2 μήνες ώστε να γίνουν αιτήσεις κατ’ εξαίρεση για τους ενδιαφερόμενους που έχασαν την προθεσμία του ΟΣΔΕ, χωρίς όμως να μπορούν να κάνουν αίτημα ενιαίας ενίσχυσης.