Κομφούζιο: Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου η υποβολή παραστατικών για όλες τις προσκλήσεις

Κομφούζιο: Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου η υποβολή παραστατικών για όλες τις προσκλήσεις

Με ανακοίνωση του ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει πως: για το έτος εφαρμογής 2021 της Δράσης 10.1.08  “Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) ” η εφαρμογή για την υποβολή παραστατικών για όλες τις προσκλήσεις (1η, 2η  και 3η πρόσκληση) θα είναι ανοιχτή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 56938/31.07.2018 εγκύκλιο (ΑΔΑ 9ΕΟΣ46ΨΧΞΧ-ΤΓ5) από 01/09/2021 έως και 30/09/2021.