ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΙΟΝΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΙΟΝΙΟΥ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η αξιολόγηση των υποψηφίων για την περιφέρεια των Ιονίων νήσων και της Δυτικής Μακεδονίας, σχετικά με το πρόγραμμα «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19» και αναμένονται τα αποτελέσματα από μέρα σε μέρα.

Στην Κεντρική Μακεδονία έχουν δημοσιευτεί τα αποτελέσματα και αναμένονται σαφείς οδηγίες από τους φορείς στους εγκεκριμένους του προγράμματος. Σύντομα θα λάβουν ενημέρωση σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν για το αίτημα ελέγχου και την καταβολή της επιχορήγησης. Περιπτώσεις ενστάσεων θα καθυστερήσουν καθώς ο αριθμός είναι μεγάλος και απαιτείται χρόνος για την αξιολόγηση.