Επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου

Επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου

Η δράση αφορά σε υποστήριξη φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την επιχορήγηση οικονομικής δραστηριότητας και για τη δημιουργία τουλάχιστον 1 θέσης εργασίας. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται από 50.000€ έως 100.000€ Η υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων μπορεί να διαρκέσει έως και δώδεκα (12) μήνες.

Έναρξης υποβολής προτάσεων: 02/02/2021
Λήξη υποβολής προτάσεων: 22/04/2021

H δράση στοχεύει:• Στη δημιουργία/ενίσχυση παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής κοινωνικήςεπιχειρηματικότητας.• Στη μείωση της ανεργίας κυρίως ευάλωτων και ειδικών ομάδων του πληθυσμού.• Στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων.