Επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου

Επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Η δράση αφορά σε υποστήριξη φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την επιχορήγηση οικονομικής δραστηριότητας και για τη δημιουργία τουλάχιστον 1 θέσης εργασίας. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται από 50.000€ έως 100.000€ Η υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων μπορεί να διαρκέσει έως και δώδεκα (12) μήνες.

Έναρξης υποβολής προτάσεων: 02/02/2021
Λήξη υποβολής προτάσεων: 22/04/2021

H δράση στοχεύει:• Στη δημιουργία/ενίσχυση παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής κοινωνικήςεπιχειρηματικότητας.• Στη μείωση της ανεργίας κυρίως ευάλωτων και ειδικών ομάδων του πληθυσμού.• Στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων.

EnglishGreek
info@atwa.gr