Επιχορήγηση Υφιστάμενων επιχειρήσεων σε περιοχές που επλήγησαν από μεγάλες φυσικές καταστροφές

Επιχορήγηση Υφιστάμενων επιχειρήσεων σε περιοχές που επλήγησαν από μεγάλες φυσικές καταστροφές

Επιδοτούνται αιτήσεις έως 18.000 ευρώ ανά ωφελούμενη επιχείρηση, με επιχορήγηση η οποία θα δοθεί ως κατ’ αποκοπή ποσό για την παροχή ρευστότητας και την κάλυψη μελλοντικών λειτουργικών δαπανών.

Η επιδότηση αφορά στις ακόλουθες ενδεικτικές λειτουργικές δαπάνες, οι οποίες είναι επιλέξιμες για τη Δράση:

 1. ενοίκια επαγγελματικού χώρου
 2. δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ
 3. δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ)
 4. δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις εταιρική ιστοσελίδα/Δημιουργία ή/και Αναβάθμιση, κλπ.)
 5. δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών
 6. αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου)
 7. μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός της Δράσης είναι 26 εκατ. ευρώ (20 εκατ. ευρώ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και 6 εκατ. ευρώ για Μεγάλες Επιχειρήσεις).

Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως και δραστηριοποιούνται στις πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές που αναφέρονται παρακάτω και σε διακριτό της οικίας τους χώρο για τον οποίο αιτούνται ενίσχυση:

 • Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Αννας, (Νομός Ευβοίας)
 • Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού (Νομός Ευβοίας)
 • Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου στον Δήμο Μινώα-Πεδιάδος (Νομός Ηρακλείου)
 • Δημοτικό Διαμέρισμα Δαμασίου στον Δήμο Τυρνάβου (Νομός Λάρισας)
 • Δημοτικό Διαμέρισμα Μεσοχωρίου στον Δήμο Ελασσόνας (Νομός Λάρισας)

Καταληκτικές ημερομηνίες:

Ημερομηνία Έναρξης: Παρασκευή 13/05/2022 και ώρα 12:00
Ημερομηνία Λήξης: Παρασκευή 17/06/2022 και ώρα 15:00