Πρόγραμμα επενδύσεων σε Οινοποιεία

Πρόγραμμα επενδύσεων σε Οινοποιεία

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
 Το μέτρο των επενδύσεων των επιχειρήσεων αφορά επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου οίνου και στο marketing των οινικών προϊόντων.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:10.000 – 350.000 ευρώ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 50%

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της στήριξης είναι οι οινοποιητικές επιχειρήσεις ή οι οργανώσεις παραγωγών οίνου που παράγουν και διαθέτουν στο εμπόριο προϊόντα οίνου. Επιπρόσθετα, μπορούν να καταστούν δικαιούχοι οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις δύο ή περισσοτέρων παραγωγών οίνου.

Επιλέξιμες δράσεις και δαπάνες

Μηχανολογικός εξοπλισμός

-Κτιριακή αναβάθμιση

-Εξωστρέφεια & marketing

-Συμμετοχή σε εκθέσεις

-Δαπάνες ποιοτικού ελέγχου

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 1η Ιουλίου έως και την 20η Σεπτεμβρίου 2022

EnglishGreek
info@atwa.gr