Επανεκκίνηση της Εστίασης

Επανεκκίνηση της Εστίασης

Η δράση αφορά μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα στον κλάδο της εστίασης. Στοχεύει στη στήριξη της επαναλειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης, οι οποίες επλήγησαν από τις επιπτώσεις της έξαρσης της νόσου COVID-19.Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 330 εκατομμύρια ευρώ με μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά επιχείρηση τις 100.000ευρώ. Πρόκειται για μη επιστρεπτέα, ακατάσχετη και αφορολόγητη επιχορήγηση, σε μορφή Κεφαλαίου Κίνησης για την αγορά υλικών και πρώτων υλών για τους πρώτους 2-3 μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους.