Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων

Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων

Την προκήρυξη για το Καθεστώς Ενίσχυσης «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 υπέγραψε την Παρασκευή, 5 Αυγούστου, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο Καθεστώς Ενίσχυσης «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» ορίζεται η 5η Σεπτεμβρίου 2022. Ως ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών η 5η Δεκεμβρίου 2022.

Για την υπαγωγή στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης, το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε:

  1. 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,
  2. 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,
  3. 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,
  4. 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,
  5. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.). Καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).