Δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης για όσους απορρίφθηκαν στην «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών»

Δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης για όσους απορρίφθηκαν στην «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών»

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης δίνεται πλέον σε όσους απορρίφθηκαν μετά τη 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης ” Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών” του ΕΠΑνΕΚ.

Δυνητικοί ωφελούμενοι, των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης που υποβλήθηκε έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της Δράσης, 13/05/22 και ώρα 15:00 απορρίφθηκε, μετά την έκδοση της σχετικής απορριπτικής Απόφασης έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν επόμενη αίτηση χρηματοδότησης μέχρι και την Τετάρτη 21/09/2022 και ώρα 15:00.

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση αυτοαπασχολούμενων Λογιστών – Φοροτεχνικών, καθώς και νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, προκειμένου να ανταποκριθούν άμεσα σε ανάγκες ψηφιακού εκσυγχρονισμού τους, λόγω των διευρυμένων και διαρκών αναγκών χρήσης ψηφιακών εφαρμογών για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

EnglishGreek
info@atwa.gr