Δράση Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων έως 100.000 €

Δράση Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων έως 100.000 €

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Ένα νέο πρόγραμμα του ΕΠΑνΕΚ «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας Covid-19», έχει ως στόχο την ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων.

Οι επιχειρηματίες ΜμΕ επιχειρήσεων, θα λάβουν μη επιστρεπτέα επιχορήγηση από 5.000€ έως 100.000€ ως κεφάλαιο κίνησης, με σκοπό την κάλυψη των εξόδων τους.

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση (με σειρά προτεραιότητας) χωρίς βαθμολογία, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 60 εκατ. Ευρώ.

Η Δράση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι 30/06/2021 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και η έναρξη υποβολών αναμένεται τον Ιανουάριο.

EnglishGreek
info@atwa.gr