Δράση Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων έως 100.000 €

Δράση Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων έως 100.000 €

Ένα νέο πρόγραμμα του ΕΠΑνΕΚ «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας Covid-19», έχει ως στόχο την ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων.

Οι επιχειρηματίες ΜμΕ επιχειρήσεων, θα λάβουν μη επιστρεπτέα επιχορήγηση από 5.000€ έως 100.000€ ως κεφάλαιο κίνησης, με σκοπό την κάλυψη των εξόδων τους.

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση (με σειρά προτεραιότητας) χωρίς βαθμολογία, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 60 εκατ. Ευρώ.

Η Δράση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι 30/06/2021 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και η έναρξη υποβολών αναμένεται τον Ιανουάριο.