«ΔΙΠΛΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ προκήρυξη για Σχέδια Βελτίωσης και Νέους Αγρότες»

«ΔΙΠΛΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ προκήρυξη για Σχέδια Βελτίωσης και Νέους Αγρότες»

Αναμένονται δύο νέες προσκλήσεις μέσα στον Σεπτέμβριο, μία για Εγκατάσταση Νέων Αγροτών και μία για Σχέδια Βελτίωσης. Το νέο πρόγραμμα των «Νέων Αγροτών» θα ενεργοποιηθεί στα μέσα Δεκέμβρη με διπλάσιο ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο και περισσότερες δεσμεύσεις.

Από τα 17.000€-22.000€ διπλασιάζονται περίπου στα 35.000€- 40.000 ανά δικαιούχο, ενώ οι δεσμεύσεις θα αφορούν την παραγωγική κατεύθυνση του επιχειρηματικού σχεδίου, την εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών σε διάρκεια 7 ετών. Η δημόσια δαπάνη αναμένεται στα 300-400 εκατ. € ενώ οι ΠΕ της Φλώρινας και της Κοζάνης θα υπάγονται στην πρόσκληση αυτή.

Οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών δύναται να υποβάλλουν παράλληλα αίτημα ενίσχυσης στο πλαίσιο της νέας πρόσκλησης, στα Σχέδια Βελτίωσης.

Σκοπός είναι να δώσουν την ευκαιρία στους νέους ηλικιακά αγρότες να ενισχυθούν επιπρόσθετα για επενδύσεις, να καλύψουν ένα μεγάλο μέρος της ιδίας συμμετοχής και να περιορίσουν τη δανειοδότηση από τραπεζικά ιδρύματα. Η δημόσια δαπάνη αναμένεται στα 100-200 εκατ.€.

Αναμένεται ενημέρωση που θα διευκρινίζει αν θα ισχύουν οι προδιαγραφές της προηγούμενης πρόσκλησης ή θα έχουν πιο στοχευμένη δράση.

Υπεύθυνη: Κεσσανίδου Γιώτα
Τηλ: 6984215091
Email: kessanidou@outlook.com