Δημιουργία 4.700 θέσεων εργασίας για ανέργους 30 ετών και άνω στις λιγότερες ανεπτυγμένες Περιφέρειες

Δημιουργία 4.700 θέσεων εργασίας για ανέργους 30 ετών και άνω στις λιγότερες ανεπτυγμένες Περιφέρειες

Στόχος

Τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 13:00, ξεκινούν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για τη δημιουργία 4.700 νέων θέσεων εργασίας μέσω του Β’ κύκλου του προγράμματος απασχόλησης για ανέργους 30 ετών και άνω στις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, το πρόγραμμα αυτό δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους και στους ανέργους 50 ετών και άνω.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 44.000.000 ευρώ.

Ποιους αφορά

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η διάρκεια της επιδότησης είναι 12 μήνες. Τα ποσά της μηνιαίας επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης έχουν ως εξής:

  • 473,50 ευρώ για τους ανέργους ηλικίας έως και 49 ετών
  • 568,20 ευρώ για τους ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω
  • 615,55 ευρώ για τους μακροχρόνια ανέργους
  • 710,25 ευρώ για τους μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω

Στην επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματα αδείας.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, δεν υπάρχει δέσμευση απασχόλησης μετά το τέλος του προγράμματος. Η δημόσια πρόσκληση και οι αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα αναμένονται.