Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Η επιχορήγηση αφορά τη χρηματοδότηση εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε επιλέξιμες κατοικίες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στις οποίες υπάρχει εν λειτουργία σύστημα θέρμανσης με πετρέλαιο. Απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που:
1. Έχουν το δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία,
2. Δεν έχουν συνάψει (τα ίδια ή οι συγκύριοι) σύμβαση σύνδεσης με την Εταιρία Διανομής Αερίου Θες/νίκης- Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ)
3. Έχουν ατομικό «Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» έως 20.000€ ή οικογενειακό εισόδημα «Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» έως 30.000€ ή είναι δικαιούχοι κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 4/2/2021

EnglishGreek
info@atwa.gr