Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η επιχορήγηση αφορά τη χρηματοδότηση εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε επιλέξιμες κατοικίες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στις οποίες υπάρχει εν λειτουργία σύστημα θέρμανσης με πετρέλαιο. Απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που:
1. Έχουν το δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία,
2. Δεν έχουν συνάψει (τα ίδια ή οι συγκύριοι) σύμβαση σύνδεσης με την Εταιρία Διανομής Αερίου Θες/νίκης- Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ)
3. Έχουν ατομικό «Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» έως 20.000€ ή οικογενειακό εισόδημα «Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» έως 30.000€ ή είναι δικαιούχοι κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 4/2/2021