Αναπτυξιακός Νόμος: Αναμένεται τον Ιανουάριο το «Επιχειρηματικότητα 360°»

Αναπτυξιακός Νόμος: Αναμένεται τον Ιανουάριο το «Επιχειρηματικότητα 360°»

Την προκήρυξη για το Καθεστώς «Επιχειρηματικότητα 360°» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 υπέγραψε, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης.

Η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στο εν λόγω καθεστώς ενίσχυσης ξεκινάει την 9η Ιανουαρίου. Καταληκτική ημερομηνία του κύκλου υποβολών έχει ορισθεί η 10η Απριλίου 2023.

Η «Επιχειρηματικότητα 360°» έρχεται να συμπληρώσει τα υπόλοιπα Καθεστώτα Ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου. Απευθύνεται σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε σημαντικούς τομείς για την εθνική οικονομία, τα οποία δεν εμπίπτουν στις λοιπές ειδικές κατηγορίες.

Ενδεικτικά:

Στο εν λόγω Καθεστώς μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για επενδυτικά σχέδια που αφορούν:

  • στην αφαλάτωση θαλασσινού νερού σε νησιωτικές περιοχές
  • την ανακύκλωση
  • τη δημιουργία κινηματογραφικών στούντιο
  • τη δημιουργία γηπέδων και κολυμβητηρίων
  • τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης και οίκων ευγηρίας κ.α.

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται στην προκήρυξη.

Από το παρόν Καθεστώς εξαιρούνται τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στα Καθεστώτα Ενισχύσεων:

  • της αγροδιατροφής
  • της μεταποίησης – εφοδιαστικής αλυσίδας
  • της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Αναλυτικά, οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) θα αναρτηθούν στο υποστηρικτικό υλικό της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ καθώς και το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και ειδικότερες πληροφορίες.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται μέσω του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (https://opsan.mindev.gov.gr) που υποστηρίζει όλο τον «κύκλο ζωής» των επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου.