Αναπτυξιακός: Καθεστώς μεταποίησης-Εφοδιαστική Αλυσίδα: Β’ κύκλος

Αναπτυξιακός: Καθεστώς μεταποίησης-Εφοδιαστική Αλυσίδα: Β’ κύκλος

Υπεγράφη η προκήρυξη για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς “Μεταποίηση & Εφοδιαστική αλυσίδα” – Β΄κύκλος – του Αναπτυξιακού Νόμου 2023, το οποίο επιδοτεί έως 75% επενδυτικά έργα για τον εκσυγχρονισμό νεοσύστατων και υφιστάμενων επιχειρήσεων των κλάδων μεταποίησης και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Περιορισμένη περίοδος υποβολής αιτήσεων: 1/6/2023 – 29/9/2023 

Η προκύρηξη της συγκεκριμένης ενίσχυσης μπορεί να υποστηρίξει το επενδυτικό momentum στη χώρα -παρά τις διεθνείς αναταράξεις – και αναμένουμε να συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον.

Μορφές επιδότησης & Προϋπολογισμός – Β΄ Κύκλος Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα

Όπως και ο Α΄ κύκλος των συγκεκριμένων καθεστώτων, έτσι και ο Β΄κύκλος Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα (Αναπτυξιακός Νόμος 2023) θα έχει προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 75 εκατ. θα διατεθούν ως ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και του κόστους επιδότησης της δημιουργούμενης απασχόλησης, και τα 75 εκατ. ευρώ ως ενισχύσεις με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής.

Βάσει των στοιχείων του υπουργείου Ανάπτυξης, υπενθυμίζουμε ότι στον πρώτο κύκλο του καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Νόμου υποβλήθηκαν 401 αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ ενώ στο καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» 562 αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων ύψους 1,6 δισ. ευρώ.

Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος ενισχύονται με τα κίνητρα:

  • επιχορήγησης
  • φορολογικής απαλλαγής
  • επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
  • επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα ανωτέρω κίνητρα πλην της επιχορήγησης.

Επίσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που έχουν προϋπολογισμό πάνω από 100.000 ευρώ (για πολύ μικρές επιχειρήσεις).

Μέγιστα ποσά και ποσοστά ενίσχυσης στο καθεστώς “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα” Αναπτυξιακός Νόμος

To ποσοστό ενίσχυσης δαπανών από το καθεστώς “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα” του Αναπτυξιακού Νόμου δύναται να ανέλθει σε έως και 75%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και το είδος της ενίσχυσης:

  • έως 3.000.000 €  για μικρές επιχειρήσεις (απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα προσωπικό & έχουν έως 10 εκ. ευρώ τζίρο)

Για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (απασχολούν περισσότερα από 50 άτομα προσωπικό):

  • έως 5.000.000 € (Φορολογική απαλλαγή)
  • έως 3.000.000 €(επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης & επιδότηση νέων θέσεων εργασίας
Έναρξη εργασιώνμετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα” του Αναπτυξιακού Νόμου. Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής επιφέρει την απόρριψη του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου.

Να σημειώσουμε ότι στην ενίσχυση του κλάδου μεταποίησης από τον αναπτυξιακό νόμο επιτρέπεται η υποβολή επενδυτικού σχεδίου που έχει ήδη υποβληθεί στην 1η Προκήρυξη του παρόντος καθεστώτος, με την προϋπόθεση της προηγούμενης κατάθεσης αιτήματος απόσυρσης του στην αρμόδια Υπηρεσία ή την προηγούμενη έκδοση απορριπτικής απόφασης.