Αναμένονται τρία υποέργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Αναμένονται τρία υποέργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Εντός Απριλίου αναμένεται να επαναπροκηρυχθούν τρία υποέργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που υλοποιούνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα τα εν λόγω υποέργα αφορούν την “Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων” με δημόσια δαπάνη 65.000.000€ και “Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα” με δημόσια δαπάνη 35.000.000€. Το τρίτο υποέργο αφορά την  “Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών” με δημόσια δαπάνη 10.000.000€ και θα ικανοποιήσει τα αιτήματα των αγροτικών συλλογικών φορέων που δεν πρόλαβαν τις προθεσμίες της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.

Επιδιώκεται η μεταρρύθμιση και ανθεκτικότητα του αγροδιατροφικού τομέα μέσω:

  • κινήτρων για την ανάπτυξη συλλογικών μορφών
  • ανάπτυξης δεξιοτήτων και διάδοσης των γνώσεων
  • εισαγωγής ψηφιακών εργαλείων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και μετατροπής των μικρών οικογενειακών εκμεταλλεύσεων σε ανταγωνιστικές αγροτικές επιχειρήσεις
  • αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τελικών προϊόντων και της ικανοποίησης των καταναλωτών
  • προώθηση της εξωστρέφειας
  • δημιουργία αλυσίδων εφοδιασμού με τρόφιμα προστιθέμενης αξίας
  • ανάπτυξης αγροτικών περιοχών και τοπικών κοινοτήτων