Αναμένονται τα δύο προγράμματα επενδύσεων με επιχορήγηση από 45% και άνω

Αναμένονται τα δύο προγράμματα επενδύσεων με επιχορήγηση από 45% και άνω

Στο α’ δεκαήμερο του Δεκεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα των αιτήσεων για εκατοντάδες ή χιλιάδες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, που θα λάβουν 45%-50% επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ και δημόσιους πόρους. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές ως τις αρχές Φεβρουαρίου.

Θα διατεθούν συνολικά 350 εκατ. ευρώ, αποκλειστικά για μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις. Τα 190 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και αφορούν κυρίως, τους κλάδους υπηρεσιών και μεταποίησης ή άλλες νεοσύστατες επιχειρήσεις και νέους επαγγελματίες εφόσον έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέσα στους τελευταίους 12 μήνες, βρίσκονται υπό σύσταση ή θα προλάβουν να συστήσουν επιχείρηση μέσα στη χρονιά.

Εξαιρούνται οι κλάδοι της εστίασης, του λιανεμπορίου και του τουρισμού. Τα υπόλοιπα 160 εκατ. ευρώ αφορούν τον κλάδο του τουρισμού και συγκεκριμένα τη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων».

Τα κονδύλια του ΕΣΠΑ μοιράζονται σε δύο δεξαμενές, μία για επιχειρήσεις στην Αττική και μία στην Περιφέρεια. Η περίμετρος των δικαιούχων καθορίζεται από συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), ο κατάλογος των οποίων είναι ιδιαίτερα εκτεταμένος (εξαιρούνται οι κλάδοι του λιανικού εμπορίου και της Εστίασης). Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε σχεδίου κυμαίνεται από 80.000 έως 400.000 ευρώ στον τομέα του τουρισμού ή από 40.000 έως 400.000 ευρώ στον τομέα του εμπορίου, της μεταποίησης και των υπηρεσιών.

Επένδυση και αποπληρωμή θα γίνουν μέσα σε δύο χρόνια. Στην τελική προκήρυξη, όμως, θα μειώνεται από πέντε σε τρία χρόνια, η περίοδος μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης, κατά την οποία απαγορεύεται η αλλαγή δραστηριότητας ή χρήσης της επένδυσης. Για παράδειγμα, δεν είναι επιτρεπτή η αλλαγή δραστηριότητας από ΚΑΔ Μεταποίησης σε ΚΑΔ Υπηρεσιών και το αντίστροφο.

Ποιοι προηγούνται, ποιοι αποκλείονται από τα νέα ΕΣΠΑ:

Σε σύγκριση με αντίστοιχα προγράμματα του παρελθόντος από Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και ΕΣΠΑ (έως το 2018 τουλάχιστον, όπου δίνονταν ακόμα χρηματοδοτήσεις 40% και άνω για νεοσύστατες επιχειρήσεις), το νέο πρόγραμμα θα έχει πιο «ευρωπαϊκά» κριτήρια διασφάλισης της ποιότητας, της ωριμότητας και της βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου, προκειμένου να καταθέσει ο υποψήφιος την πρόταση για δημιουργία της δικής του επιχείρησης.

Τη στιγμή υποβολής της αίτησης κάθε ενδιαφερόμενος θα γνωρίζει και θα αναγράφει στην αίτησή του πόσα μόρια υπολογίζει πως συγκέντρωσε. Θα μετράει η προηγούμενη εμπειρία ή σπουδές στον τομέα που επιλέγει, αλλά και ο υποψήφιος μπορεί να καλύψει το 50-55% της επένδυσης που απαιτείται με δικά του κεφάλαια. Αν δηλαδή κάποιος ζητάει επιχορήγηση, π.χ. 90.000 ευρώ, θα πρέπει να προκύπτει (από βεβαιώσεις ή συμφωνητικό με τράπεζα κ.λπ.) ότι διαθέτει και αντίστοιχο κεφάλαιο 90.000-100.000 ευρώ ή εξασφαλισμένο δάνειο για να καλύψει τη συμμετοχή του. Διαφορετικά θα αποκλείεται.

Τα στοιχεία που θα υποβληθούν ως τις αρχές Φεβρουαρίου θα ελεγχθούν μέσα σε ένα εξάμηνο, προκειμένου το καλοκαίρι να ανακοινωθεί η τελική λίστα των δικαιούχων. Σε περίπτωση που η αίτηση βαθμολογηθεί από τους αξιολογητές του ΥΠΕΘΟ με λιγότερα μόρια απ’ όσα υπολόγισε ο ίδιος ο υποψήφιος, θα λαμβάνει και αιτιολογημένη απάντηση πώς και γιατί δεν έπιασε τη βαθμολογία που περίμενε. Έτσι, γνωρίζοντας κάθε υποψήφιος τη δική του βαθμολογία, θα μπορεί να ελέγξει τις πιθανότητες και αν δικαιολογημένα βρέθηκε πιο χαμηλά στην κατάταξη, εν σχέσει με τους υπόλοιπους με περισσότερα μόρια.

Δεν αρκεί πάντως η απλή δήλωση προθέσεων. Τίθενται αυξημένα κριτήρια διασφάλισης της σοβαρότητας του επενδυτικού σχεδίου και απαιτείται να υπάρχουν ακριβή στοιχεία υλοποίησής του. Ο υποψήφιος δικαιούχος πρέπει να ορίσει ξεκάθαρα σε ποια ακριβώς περιοχή ενεργοποιείται εντός της περιφέρειας που επιλέγει. Και απαιτείται να το αποδεικνύει με έγγραφα ή άλλα στοιχεία (Ε1, Ε9, μισθωτήρια κ.λπ.).

Από την άλλη, ακριβώς επειδή τα προγράμματα αφορούν νεοσύστατες επιχειρήσεις δεν θα τεθούν περιορισμοί ως προς τις θέσεις εργασίας, όπως ισχύει σε αντίστοιχα προγράμματα για υφιστάμενες επιχειρήσεις. Δίνεται έτσι η ευκαιρία σε νέους επιχειρηματίες να εκκινήσουν με προσωπική ατομική εργασία, χωρίς κανέναν υπάλληλο. Ωστόσο, σχεδιάζεται να μπορεί να λάβουν επιπλέον επιχορήγηση αν δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, τις οποίες θα διατηρήσουν. Στην περίπτωση αυτήν, η επιδότηση θα φτάνει στο 50%.

Για να συμμετάσχει κανείς πρέπει να επιλέξει ένα από τα δύο προγράμματα, με έναν μόνο Κωδικό Δραστηριότητος (ΚΑΔ) και σε μία μόνο περιφέρεια της χώρας. Στο πρόγραμμα τουριστικών καταλυμάτων θα χρηματοδοτείται η δημιουργία για ξενοδοχεία 4 αστέρων και άνω με τουλάχιστον 12 κλίνες, ξενοδοχειακά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων του Π.Δ. 33/197 ή κάμπινγκ 3 αστέρων και άνω. Καλύπτονται, όμως, και επιπλωμένες τουριστικές κατοικίες (τουλάχιστον τρεις στο ίδιο σήμα) ή ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα με ελάχιστη δυναμικότητα 12 κλινών, κατηγορίας από 4 κλειδιά και άνω.