Αναμένονται να προκηρυχθούν τα Υποµέτρα 11.1 και 11.2 του Μέτρου 11 <>.

Αναμένονται να προκηρυχθούν τα Υποµέτρα 11.1 και 11.2 του Μέτρου 11 <>.

Αναμένονται να προκηρυχθούν τα Υποµέτρα

 • 11.1 – Νέοι Βιοκαλλιεργητές και
 • 11.2- Για παλιούς βιοκαλλιεργητές στα τέλη του 2021 με την αίτηση στήριξης να γίνεται με βάση τις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2021.

Το Μέτρο 11 << Βιολογική Γεωργία>> του ΠΑΑ που θα ανοίξει εντός του έτους, θα περιλαμβάνει παλιούς και νέους βιοκαλλιεργητές.

Η αίτηση θα υποβληθεί ηλεκτρονικά με μηχανογραφική αξιολόγηση με τη διάρκεια των δεσμεύσεων να είναι 3 έτη με πρώτο έτος εφαρμογής το 2022.

Στο μέτρο αυτό για πρώτη φορά εντάσσονται καλλιέργειες όπως κηπευτικά (60€/στρ πριμ), συκιές, μικρόκαρπες δάσους, ροδιές, ροδακινιές κ.α, όπως και η μελισσοκομία (πριμ 26,39 ανά κυψέλη).

Σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, το Μέτρο θα έχει προϋπολογισμό κοντά στα 420 εκατ. Ευρώ, με τις αρχές να φιλοδοξούν πως θα εντάξουν σε αυτό περί τους 85.000 δικαιούχους.

Αναλυτικότερα τα βασικά σημεία του μέτρου.

Οι δικαιούχοι των Υπομέτρων 11.1 και 11.2:

 • Φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί.
 • Για το υπομέτρο 11.2 (ήδη βιοκαλλιεργητές) απαιτείται σύμβαση με πιστοποιητικό οργανισμό και αυτή να έχει συναφθεί μέχρι 31/12/2020.

Επιλεξιμότητα εκμεταλλεύσεων:

 • Ετήσιες καλλιέργειες δηλωμένες στο ΟΣΔΕ 2021(δεν παίζει ρόλο η καλλιέργεια)
 • Μόνιμες φυτείες (δέντρα, αμπέλια) να είναι δηλωμένα στο ΟΣΔΕ με τις συγκεκριμένες καλλιέργειες.
 • Βοσκοτόπια και ζωικό κεφάλαιο πρέπει να έχουν δηλωθεί στο ΟΣΔΕ 2021.
 • Επιλέξιμα θα είναι τα βοοειδή άνω των 6 μηνών και αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών, τα οποία θα έχουν σημανθεί.

Κριτήρια Βαθμολογίας:

Υπομέτρο 11.1 Νέοι βιοκαλλιεργητές:

 • Προτεραιότητα σε γεωργούς νεαρής ηλικίας (πιθανολογείται έως 40 ετών)
 • Μεγάλες εκτάσεις
 • Σε όσους παράγουν βιολογικές ζωοτροφές και διατηρούν ζωικό κεφάλαιο.

Υπομέτρο 11.2 Ήδη βιοκαλλιεργητές:

 • Προτεραιότητα σε κατ’ επάγγελμα αγρότες
 • Σε όσους διαθέτουν για μεγάλο χρονικό διάστημα ενεργή πιστοποίηση
 • Σε μεγάλες εκτάσεις
 • Στην βιολογική παραγωγή ζωοτροφών που συνδυάζεται με ζωικό κεφάλαιο.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρει πως θα βγάλει τέσσερις προσκλήσεις ανάλογα με την ομάδα των προϊόντων. Η κάθε πρόσκληση θα έχει τον δικό της προϋπολογισμό, με το μεγαλύτερο ποσό να κατευθύνεται στα κηπευτικά.