Αναμένονται νέες δράσεις για επιχειρήσεις σε τουρισμό και αγροτική μεταποίηση

Αναμένονται νέες δράσεις για επιχειρήσεις σε τουρισμό και αγροτική μεταποίηση

Για τον Σεπτέμβριο προγραμματίζεται η προκήρυξη μέσω ΕΣΠΑ δύο νέων προγραμμάτων που θα χρηματοδοτούν, είτε νεοσύστατες επιχειρήσεις οι οποίες πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού, είτε στην ίδρυση και λειτουργία μονάδων μεταποίησης τροφίμων, χονδρεμπορίου, παροχής υπηρεσιών υγείας, πληροφορικής και επικοινωνίας κ.α.

Τα εν λόγω προγράμματα έχουν συνολικά προϋπολογισμό 250 εκατ. ευρώ με τα 150 εκατ. ευρώ να αφορούν την πρώτη δράση για την ίδρυση τουριστικών επιχειρήσεων και τα 100 εκατ. ευρώ την δεύτερη για ίδρυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι η εξασφάλιση της αναγκαίας Ιδιωτικής Συμμετοχής κατά την υποβολή του φακέλου και φυσικά η νόμιμη λειτουργία με την κατάλληλη άδεια μέχρι την  ολοκλήρωση της επένδυσης.

Ως γνωστόν υποβάλλεται μια επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. και τα βέβαια, τα αιτούμενα χρηματοδότησης επενδυτικά σχέδια που δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο  πρόγραμμα.

Τα αιτούμενα χρηματοδότησης σχήματα θα πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά σε μία από τις ακόλουθες μορφές: Ατομική  Επιχείρηση, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές   Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 και Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων   Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.). Επίσης θα πρέπει να πραγματοποιήσουν επένδυση σε μία μόνο Περιφέρεια.  

1η Δράση: Ίδρυση και Λειτουργία Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Η συγκεκριμένη δράση συνολικού προϋπολογισμού 150  εκατ. ευρώ στοχεύει στην  ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού για τη δημιουργία νέων  Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Επιλέξιμες Κατηγορίες Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων

 • Κύρια Τουριστικά Καταλύματα: Ξενοδοχεία 3 αστέρων και άνω (Δυναμικότητα 12 έως 50 κλίνες), Ξενοδοχειακά Τουριστικά Καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, Camping 3 αστέρων και άνω και Ξενώνες Νεότητας.
 • Μη Κύρια Τουριστικά Καταλύματα: Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα Τουριστικές Επιχειρήσεις τουλάχιστον 3, ενοικιαζόμενα δωμάτια-διαμερίσματα (4 κλειδιών και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 12 κλινών).
 • Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων
 • Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού: Αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου και άλλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού (θεματικά πάρκα  κ.α.) και λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού.

Ποσοστό Επιδότησης-Επιλέξιμες Δαπάνες

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός θα κυμαίνεται από 30 χιλ. ευρώ έως 400. χιλ. ευρώ με  επιδότηση στο 50% των επιλέξιμων δαπανών. Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι ακόλουθες.

 1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 2. Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος
 3. Μεταφορικά Μέσα (ηλεκτρικά οχήματα)
 4. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης
 5. Προβολή/Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις
 6. Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας-Ετικέτας-Branding
 7. Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 8. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 9. Έμμεσες Δαπάνες

2η Δράση: Ίδρυση και Λειτουργία Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η συγκεκριμένη δράση συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ στοχεύει στην  ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας σε όλους τους τομείς της Ελληνικής  Οικονομίας (πλην Τουρισμού). Ενδεικτικά θα επιδοτηθούν επιχειρήσεις που θα  δραστηριοποιηθούν στους παρακάτω τομείς:

 • Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά/Κατασκευές
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 • Υγεία
 • Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο
 • Υπηρεσίες

Ποσοστό Επιδότησης-Επιλέξιμες Δαπάνες

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός θα κυμαίνεται από 30 χιλ. ευρώ έως 400 χιλ. ευρώ στον  τομέα της μεταποίησης και από 15 χιλ. ευρώ  έως 100 χιλ. ευρώ  στον τομέα του εμπορίου  και των υπηρεσιών με επιδότηση στο 50% των επιλέξιμων δαπανών. Οι επιλέξιμες  δαπάνες είναι οι ακόλουθες.

 1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 2. Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος
 3. Μεταφορικά Μέσα (ηλεκτρικά οχήματα)
 4. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης
 5. Προβολή/Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις
 6. Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας-Ετικέτας-Branding
 7. Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 8. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 9. Μισθολογικό Κόστος & Έμμεσες Δαπάνες